• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Republikove predsednictvo má oprávnění mazat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @TZ má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Marcel Kolaja spolupředsedou Pirátské internacionály

hmac:5fb8664947f3d20e421888c0fdbdb597 : tiskove-zpravy:marcel-kolaja-spolupredsedou-piratske-internacionaly

Praha - 14.3.2011 - tisková zpráva České pirátské strany

Ve dnech 11.-13. března 2011 zasedalo valné shromáždění Pirátské internacionály (Pirate Parties International, PPI) ve městě Friedrichshafen v Německu. Účastnily se ho delegace více než dvou desítek Pirátských stran, které zvolily na zasedání spolupředsedy Marcela Kolaju z České pirátské strany a Samira Allioui z Pirátské strany Nizozemska.

Marcel Kolaja kandidoval do Pirátské internacionály s cílem vytvořit obecné zásady, na kterých by se zakládala společná politika Pirátských stran. Pirátské strany podle Kolaji stojí proti lobby zábavního průmyslu, který je globální, má peníze a politickou moc. Kolaja v projevu upozornil na jeho propagandu, která vykonstruovala termíny „duševní vlastnictví“ a „správa digitálních práv“. Tyto termíny jen zastírají omezování svobody uživatelů moderních technologií.

„Zmatené termíny způsobují chybná rozhodnutí. Pokud chybné termíny napravíme, musíme najít argumenty, které naše myšlenky podpoří. Nemá smysl tyto argumenty hledat pro každou stranu znova, když se tyto problémy v různých zemích neliší. Chci, aby Pirátská internacionála poskytovala oporu svým členům. Inspirujme se navzájem. Zkopírujme svoje úspěchy. Buďme celosvětovým hnutím a ukažme světu, že sdílení je lidské,“ ukončil projev Kolaja.

Pirátské strany se dohodly na několika dalších změnách. Za prvé sjednotily požadavek na členství, aby každá strana měla v názvu slovo Pirátská, které je celosvětovou značkou. Za druhé schválily na návrh odstupujícího člena předsednictva Jakuba Michálka, aby měla Pirátská internacionála transparentní účet po vzoru České pirátské strany. Za třetí zřídily rozhodčí soud Pirátské internacionály a zvolily jeho členy. Za čtvrté stanovily členský příspěvek jako dobrovolný, což umožní, aby si Pirátské strany samy určily částku, kterou do Pirátské internacionály vloží. Pirátská strana v Německu se už zavázala, že podpoří Pirátskou internacionálu milionem korun.

Konferenci zakončilo emotivní vystoupení zakladatele Pirátského hnutí Ricka Falkvinge, který zasadil Pirátství do dějinného kontextu. Falkvinge označil Pirátské strany za sílu v revoluci digitálního věku. Stejnou roli měly svého času politické strany liberálů, socialistů a zelených. Falkvinge vzkázal všem Pirátům: „Piráti jsou v politice, protože cítí velikou nespravedlnost, se kterou přistupují stávající politici k mladé generaci. Proto vás prosím: Až za čtyřicet let utvoří nová generace samostatný myšlenkový proud, který budou ostatní násilně tlačit do starého rozdělení „s církví nebo s králem“, „s levicí nebo s pravicí“, která bude chtít „všechno zadarmo“, najděme dostatek odvahy, abychom této generaci pomohli v jejích nových myšlenkách.“

Odkazy:

Za mediální odbor:

 

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.