• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Leak potvrdil obavy Pirátů: TTIP škodí

V pondělí 2. května zveřejnila nizozemská pobočka Greenpeace návrh smlouvy TTIP, tzv. „Transatlantického obchodního a investičního partnerství“. Pravost dokumentů potvrdila řada osob zapojených do vyjednávání. Šéf evropských vyjednavačů Ignacio Bercero už ostatně volá po stíhání whistleblowera, jemuž vděčíme za zveřejnění dokumentů. Pevně doufáme, že se mu to nepodaří. Jde totiž o průlomovou událost - i samotní evropští poslanci měli dosud možnost vidět text TTIP pouze ve speciálních čítárnách. Zatímco Evropská unie své vyjednávací pozice pod tlakem nevládních organizací a politických stran - včetně Pirátů - zveřejňovala, USA své návrhy dosud důsledně tajily. Ukazuje se, že k tomu měly velmi dobrý důvod.

~~READMORE~~

Klaus Müller, předseda německé organizace pro ochranu spotřebitele Bundesverbands der Verbraucherzentralen, se vyjádřil: „V textech se potvrzují skoro všechny naše obavy, které jsme dosud měli z toho, čeho by Američané mohli v TTIP s ohledem na trh s potravinami chtít dosáhnout.“

Navrhovaný text totiž prakticky bourá princip předběžné opatrnosti, který byl dosud základním pilířem evropské ochrany spotřebitele. Navzdory slibu eurokomisařky pro obchod Cecilie Malströmové není v textu vůbec zmíněn. TTIP má naopak evropským regulačním úřadům ztížit možnost potenciálně nebezpečné produkty jednoduše zakázat. USA totiž zakazují nebezpečné produkty teprve tehdy, když se prokáže jejich škodlivost, a případné oběti se pak musí domáhat finanční náhrady před soudem. Komentátoři se shodují, že EU raději obětuje ochranu spotřebitele z obavy, že by USA mohly omezit zájmy evropského automobilového průmyslu. Zbourání bariér v obchodu mezi Evropou a Amerikou by navíc pravděpodobně ještě zhoršilo už teď bezútěšnou situaci malých lokálních výrobců.

Uniklé dokumenty rozdělené dle oblastí do 16 kapitol dokládají, že se nejedná ani zdaleka pouze o obchodní smlouvu, ale o dokument, který má potenciál zasáhnout i telekomunikaci nebo ochranu osobních dat. V oblasti technických norem EU jedná, jako by na americké straně existovaly ekvivalenty organizací CEN, CENELEC a ETSI. To ale není pravda, regulační pravomoc je v USA na úrovni jednotlivých států a ty se na rozdíl od federální vlády nemusí cítit TTIP vázány. Zatímco EU povolí americkým firmám vstup na svůj trh, značka CE vývoz zboží opačným směrem nezjednoduší. Třešničkou na dortu je skutečnost, že USA usilují o zapojení svých expertů do tvorby evropských elektrotechnických norem.

Ondřej Profant, člen expertního týmu k TTIP za Piráty k tomu dodává: „Dohoda má od začátku dva provázané problémy. Je vyjednávaná tajně a je příliš rozsáhlá. Z toho důvodu se z ní stává nepřehledný handl lobbistů, namísto jednoduchého odstraňování vybraných netarifních překážek. TTIP má šanci pouze pokud ji budeme schvalovat po jasně definovaných celcích, které projdou kvalitní veřejnou oponenturou.“

Kontroverzní soukromé arbitrážní soudy zůstávají bohužel i nadále ve hře. V představách vyjednavačů by firmy měly mít možnost obcházet standardní soudy s demokratickou legitimitou a domáhat se tam odškodnění za opatření na ochranu spotřebitele, životního prostředí nebo jiných veřejných zájmů. Zvýšila by se tak moc investorů a státy by kvůli soudním tahanicím, které by byly u soukromých soudců předem prohrané, akorát tratily peníze daňových poplatníků.

Vedoucí pirátského zahraničního odboru Mikuláš Peksa uzavírá: „Myšlenka vyjednávat, jak bychom si vzájemně usnadnili obchodování, je v principu dobrá. „Vyjednávat“ ale neznamená „bezpodmínečně kapitulovat“ a „obchodování „neznamená „rezignace na demokracii“.“

Odkazy

Kontakt

Ondřej Profant, ondrej.profant@pirati.cz, člen expertního týmu k TTIP za Piráty, 607 580 015

Mikuláš Ferjenčík, mikulas.ferjencik@pirati.cz, mediální odbor Pirátů, 737 943 770

Foto cc-by sa 2.0, autor EFA/Greens

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.