• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Korupce v Česku: Systémovým řešením je transparentní stát

Křištálově průhledný stát

Před několika týdny David Rath vládě vyčítal, jak je zkorumpovaná a jak se chce za každou cenu udržet u zdrojů. Evidentně dobře věděl, o čem mluví. Stát i kraje jsou prolezlé korupcí a čím víc se o tom mluví, tím méně se to skutečně řeší.

„Státní správa je netransparentní, veřejné zakázky předražené nebo úplně zbytečné a peníze mizí neznámo kam. Jednou za čas je sice někdo obviněn z korupce, ale její systémové řešení v České republice chybí,“ říká Ondřej Kallasch z Pirátské strany.

~~READMORE~~

Stát peníze má a společnost jako taková není chudá. Spíš naopak, peněz se tu točí až moc. Problémem je neprůhlednost veřejných rozpočtů, nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky a žádná odpovědnost.

„V systému, do kterého nevidíte, je opravdu těžké odhalit trhliny,“ označuje Ondřej Kallasch důvod, proč by transparence příjmů a výdajů systém zlepšila.

Pirátská strana navrhla do fungování státu začlenit například transparentní účty všech veřejných institucí na celostátní i lokální úrovni. Veškeré informace, přístupné podle zákona o svobodném přístupu k informacím, by úřady měly automaticky zveřejňovat. Piráti se svoji vizi upřesnili v programu Transparentní organizace.

Nejenom, že mají transparenci v programu, ale také samotné fungování strany je zcela transparentní. Piráti přešli na transparentní způsob fungování před víc než dvěma lety.

  • Každý se může podívat na učetnictví a transparentní účet, na kterém jsou vidět všechny pohyby peněz uvnitř Pirátské strany.
  • Každý také může procházet internetové fórum, kde členové a příznivci diskutují, a veškeré dokumenty a rozhodovací procesy, z nichž lze vždy jednoznačně odvodit odpovědnost.
  • Můžete i sledovat, jak se jednotlivé části programu projednávají mezi členy.

Mezi Piráty totiž platí pravidlo, že program je bezprostředně závazný a jeho dodržování uvnitř strany je nezávisle kontrolováno. Pokud se podaří přenést transparenci a kontrolu i do veřejné správy, nebude problém najít a polapit i mnohem větší ryby než David Rath.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.