• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Republikove predsednictvo má oprávnění mazat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @TZ má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Kolektivní správci by neměli inkasovat za mrtvé duše

The dance of ghosts Ministerstvo kultury v rámci přípravy velké novely autorského zákona navrhuje mimo jiné umožnit užívání osiřelých děl. Novela by však také dovolila kolektivním správcům inkasovat za autory, kteří jsou neznámí nebo nezvěstní.

Novela autorského zákona, kterou ministerstvo kultury připravilo po veřejné konzultaci, má zavést dlouho očekávaný status osiřelého díla. Osiřelým dílem je každé dílo, jehož nositel je neznámý nebo nezvěstný, a není tak možné získat jeho souhlas s užitím díla. Anonymních děl a děl autorů, jejichž pobyt nelze zjistit, jsou v českých knihovnách desítky tisíc.

Účelem úpravy přístupu k osiřelým dílům je umožnit legální užití takového díla. Návrh počítá s tím, že by k užití osiřelého díla uděloval místo autora licenci příslušný

hmac:1ab23048e953b1709c8852152c357caf : tiskove-zpravy:kolektivni_spravci_by_nemeli_inkasovat_za_mrtve_duse
kolektivní správce.

Pirátská strana ministerstvo kultury v jeho snaze umožnit užití osiřelých děl jednoznačně podporuje. V předložené úpravě nicméně vidíme dva vážné problémy:

  • Za neznámé a nezvěstné autory mají vybírat poplatek kolektivní správci, nicméně autor se většinou nepřihlásí, a je tak potřeba rozhodnout, co s vybranými penězi. Kolektivní správci navrhují, že peníze po odečtení režie převedou do státního fondu,1) protože „neplacená“ díla by pro členy kolektivních organizací představovala konkurenci. „Pirátská strana považuje za správné, že v případě, že se o peníze autor nepřihlásí, budou vráceny zpět uživateli. To je i dnešní praxe,“ říká Jakub Michálek, expert na legislativu v oblasti kopírování. Ministerstvo kultury se dosud nerozhodlo, jak problém vyřešit.
  • Kolektivní správce by měl pravomoc vykonávat všechna majetková práva autorů. Podle navrženého § 27a odst. 8 totiž „při výkonu a ochraně majetkových práv k osiřelému dílu zastupuje autora vlastním jménem a na jeho účet příslušný kolektivní správce“. To by však mohlo v prostředí Internetu znamenat značný problém: „Hrozí, že se kolektivní správci začnou chovat podobně jako fotobanky Isifa a Profimedia a budou po lidech, kteří si na web dají obrázek od neznámého autora, vymáhat desetitisícové částky. Hromadné šikanování uživatelů Internetu kolektivními správci rozhodně nepovažujeme za žádoucí,“ řekl místopředseda Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Pirátská strana prosazuje, aby bylo možné osiřelá díla užívat volně.

„Nicméně pokud ministerstvo trvá na vybírání poplatků kolektivními správci, jsme ochotni ke kompromisu. Kolektivní správce by v případě osiřelých děl pouze uděloval licenci, ale už by neměl pravomoc stíhat uživatele. Pokud se autor o platbu nepřihlásí, byla by platba vrácena zpět uživateli,“ shrnul Jakub Michálek návrh řešení, které Pirátská strana zaslala ministerstvu kultury.

Autorem ilustračního obrázku je uživatel Bousure.

1) Návrh Dilia § 100b odst. 4, prac. tabulka II.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.