• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Republikove predsednictvo má oprávnění mazat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @TZ má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Kauza LEGO: Piráti podávají ústavní stížnost

Od doby, kdy byli Piráti donuceni zcenzurovat svůj předvolební spot, uplynuly už čtyři roky. Důvodem bylo použití žlutých postaviček ze stavebnice LEGO. Dánská společnost LEGO Pirátskou stranu zažalovala za údajné porušení autorského práva, respektive známkového práva, a případ se dostal až k Nejvyššímu soudu. Nyní Piráti podávají stížnost k Ústavnímu soudu.

„Piráti jako strana, která usiluje o reformu kopírovacího a informačního monopolu, opět narážejí na zkostantělost současného pojetí autorského práva. Podobné žaloby jsou jedním z důvodů, proč na celém světě Pirátské strany vznikají. Pirátská strana přeci nepoužila spot za účely komerčního obchodu a ochranné známky se na něj tak z podstaty věci nemají vztahovat,“ vysvětluje postoj strany její předseda Ivan Bartoš.

LEGO prezentuje pirátský spot jako parazitování na dobré pověsti společnosti. Strana však ve svém spotu nesnižuje vážnost firmy. Skrz postavičky prezentuje své základní ideje, mezi které patří právě svoboda informací. Žalobce ani předchozí rozsudky vůbec neberou v úvahu kontext celé situace, v které hraje zásadní roli dlouhodobý a všeobecně známý program strany. Ta po celých sedm let existence v rámci politického aktivismu pojetí autorského práva tematizuje a paroduje.

Předběžné opatření, které vynutilo stažení spotu a žalobu vnímají Piráti jako zásah do svobody projevu, která smí být dle Listiny základních lidských práv a svobod a Evropské úmluvy o lidských právech omezena jen tehdy, když je to v demokratické společnosti nezbytné. Takovou nezbytnost vykládá Úmluva jako „naléhavou společenskou potřebu“ a omezující opatření má být „přiměřené sledovanému cíli“. Vyhodnocení „potřeby“ i „přiměřenosti“ pak závisí na daném státu. Piráti považují požadavky společnosti LEGO za zcela nepřiměřené.

Kontakt

Mikuláš Ferjenčík, mikulas.ferjencik@pirati.cz, vedoucí mediálního odbor Pirátů, 737 943 770

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., ivan.bartos@pirati.cz, předseda Pirátů, 603 415 378

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.