• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Jménem republiky: Kolektivní správci nemají nárok

Pohoda hraje svobodnou hudbu Pirátská strana získala přelomový rozsudek týkající se poplatků za provozování hudebního vysílání. Pokud v podniku hraje svobodná hudbu, kterou autoři a umělci poskytli k volnému sdílení, nemusí podnikatel platit OSA a Intergramu žádné poplatky.

~~READMORE~~

V tomto případě soud rozhodl ve prospěch restauratéra René Vaněčka, který provozuje Posezení Pohoda v Kadani. René Vaněček je člen Pirátů v Ústeckém kraji. Žalobu Intergramu na zaplacení poplatku ve výši 3272 Kč za rádio za roční produkci soud zamítl. Protože se Intergram nemůže odvolat, nabylo rozhodnutí právní moci.

Soud v rozsudku uvedl, že „rádio jakožto součást multifunkčního zařízení nebylo využíváno, celé zařízení bylo umístěno za barem a zákazníci restaurace neměli sami možnost ho ovládat, nýbrž mohlo být ovládáno pouze obsluhou baru“. Podle soudu bylo „prokázáno, že k veřejné produkci prostřednictvím rádia nedocházelo“. Vedle prohraného soudního sporu má Intergram také povinnost zaplatit restauratérovi náklady řízení.

Byl tak bezezbytku potvrzen návod Pirátů, jak provozovat svobodnou hudbu bez poplatků, který strana zveřejnila v roce 2012, když chtěla pomoci živnostníkům šikanovaným kolektivními správci. Naopak rozsudek vyvrací lživé tvrzení ze strany OSA, která v březnu 2013 požadovala po podnikatelích další licenci. Za stranu Pirátů se také postavili nezávislí právní experti. Soudní rozsudek je dobrá zpráva pro všechny uživatele svobodné hudby, protože podle nového občanského zákoníku mají právo očekávat, že v jejich případech by soud rozhodl obdobně.

Na stránce http://hudba.pirati.cz si může podnikatel do své provozovný stáhnout svobodnou hudbu vybraného žánru, kterou pak pouští jako podkresovou hudbu ve své provozovně, nebo hrát hudbu nahranou svými přáteli. Narozdíl od komerčních rádií si může vybrat jenom skladby, které se mu líbí, nepouští zákazníkům reklamu a nemusí platit zmíněný poplatek.

Kontakt

Adam Skořepa, vedoucí mediálního odboru, adam.skorepa@pirati.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.