• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Republikove predsednictvo má oprávnění mazat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @TZ má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Dva americké státy legalizovaly marihuanu pro rekreační užití

legalization_marihuana.jpg Pirátská strana vítá výsledek referend, ve kterých občané států Colorado a Washington odhlasovali legalizaci marihuany pro osobní potřebu. V České republice jsou Piráti jedinou politickou stranou, která legalizaci podporuje.

Pro ústavní dodatek s legalizací marihuany v referendech hlasovalo 53, resp. 55 % hlasujících občanů. Colorado a Washington se tak staly prvními státy v USA, kde se marihuana bude prodávat i pro jiné než léčebné využití. (V několika amerických státech již několik let platí zákony, které umožňují užívání právě pro léčebné účely.)

V Coloradu si uživatelé budou moci dokonce pěstovat konopí doma. Podle odhadů by daně z prodeje marihuany měly přinášet desítky milionů dolarů ročně do státních rozpočtů. Výsledky referend ukazují na posun v myšlení společnosti, neboť před šesti lety byl návrh na legalizaci marihuany v referendu zamítnut. Faktem je, že dnešní mládež vnímá marihuanu jako celkem běžnou rekreační drogu a nevidí důvod, proč by její uživatelé měli být považováni za zločince.

Letos v červnu Piráti schválili změnu postoje k drogové politice. Pirátská strana považuje za nezbytné opustit předsudky a začít jednotlivé typy drog regulovat podle jejich vědecky prokázané škodlivosti.

„Současná válka proti drogám selhala a přináší mnohem více škod než užitku. Prospívá jedině zločineckým skupinám, které drogy vyrábějí a prodávají. Podle nás je vhodným řešením drogy legalizovat, zdanit a peníze z jejich prodeje využívat na prevenci a léčbu,“ objasňuje Lukáš Nový, člen republikového výboru.

Piráti v programu prosazují, aby byly drogy regulovány podle jejich vědecky prokázaných škodlivých efektů.

„Legalizace konopí je podmínkou pro regulaci jeho prodeje a pro pravdivé informovaní jejích uživatelů o obsahu a typu účinné látky. Věříme, že tento postup společně s pravdivými informacemi již od školních let minimalizuje možné negativní dopady užívání drog. Legalizace zároveň výrazně omezí kriminalitu vázanou na obchod s drogami,“ doplňuje Lukáš Nový, který je rekreačním, avšak nadprůměrným uživatelem marihuany.

Nutno podotknout, že občané Colorada a Washingtonu ještě nemají vyhráno, ačkoliv legalizace marihuany byla schválena formou ústavního dodatku. Podle federálního zákona jsou pěstování, prodej i užívání marihuany stále trestné. Dochází tak k paradoxní situaci, že federální policie může zasahovat proti osobám, které porušují federální zákon o omamných látkách, nicméně při tom nesmí spolupracovat se státní policií a využívat jiné státní zdroje.

Autorem fotografie je alittlefishy.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.