• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Republikove predsednictvo má oprávnění mazat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @TZ má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Demonstrace proti školské politice MŠMT

hmac:1003e338f728cdfca61871c077b75fef : tiskove-zpravy:demonstrace-proti-skolske-politice-msmt

Protest proti školské politice MŠMT, 13.2.2012 od 18:00 před budovou MŠMT, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1. Demonstrace je řádně ohlášena.

Přidejte se na Facebooku http://www.facebook.com/events/251933001549691

Školné

MŠMT tvrdí, že je nezbytně nutné zavést školné. Jestliže MŠMT nyní tolik potřebuje peníze, proč je MŠMT vůbec nejpomalejší ze všech ministerstev v čerpání evropských peněz? Ve dvou největších programech Výzkum a vývoj zbývá vyčerpat 59 miliard Kč, Vzdělání pro konkurenceschopnost 53 mld Kč.

Jak je možné, že vláda nesplnila svůj písemný slib, vepsaný i do důvodové zprávy k zákonu, že školné bude zaváděno až poté, co bude přijat zákon o finanční pomoci studentům?

Jak je možné, že MŠMT, které má reprezentovat zájmy vzdělání, tak okatě reprezentuje zájmy bankovního sektoru? Posuďte sami:

http://eklep.vlada.cz/eklep/getAttachment?id=ma_rack8q9jftf2.docx

Vznikají tyto a podobné dokumenty ještě vůbec na MŠMT, pod politickou kontrolou, anebo si je píšou samy firmy a lobbisté nám je strkají do zákonů?

Rakousko naopak po osmi letech školné ruší...
Rušení regionálních škol

MŠMT tvrdí, že je nutné provést tzv. reformu regionálních škol. Podle materiálu MŠMT je důvodem předložení reformy snaha dosáhnout úspor ve financování regionálního základního školství. Reforma přináší aplikací tzv. koeficientu zaplněnosti tříd snížení příspěvku MŠMT na studenta. I podle materiálu MŠMT je rizikem, cituji „zvýšení počtu škol a školských zařízení s problémy se svým ekonomickým zajištěním.“ Jak je vůbec možné, že v materiálu MŠMT takto zásadního dopadu neexistuje podrobnější dopadová analýza?

Posuďte prosím sami úroveň textu:

http://www.ucitelskenoviny.cz/...le/nastenka/koncepcni_zamer_reformy_fin...

Jak je možné provádět nevratné změny v klíčové infrastruktuře bez podrobnější dopadové analýzy? Jak je možné, že si MŠMT může dovolit takto hazardovat s majetkem státu a s veřejnou sítí škol? Jak je možné, že k tak zásadní změně postačí devatenáctistránkový dokument nízké myšlenkové i jazykové úrovně (chybějící dopadová analýza, zato však přítomnost smajlíků v textu?)
Proč se MŠMT místo toho nezaměří na případy křiklavého utrácení veřejných prostředků, jako byl např. projekt výstavby základní školy v Milovicích (Středočeský kraj), kde byla v roce 2010 postavena základní škola za neuvěřitelných 650 milionů Kč. (Sic!).

Žijeme v zemi s tak sprostou kulturou, že dotyčný dodavatel se za takovouto křiklavou zakázku nestydí, dokonce má ještě tu drzost se k této zakázce veřejně přihlásit na svých webových stránkách, viz odkaz.
http://www.mpconsulting.cz/referencni-akce.php

Pane ministře, není to k smíchu, že na této jediné zakázce stát zcela nesmyslně utratil více peněz, než kolik údajně ušetří Vaše „skvělá“ reforma financování regionálních škol? Že se jedná o zcela vyhozené peníze je dobře patrné i na tom, že dotyčná vesnická ZŠ už měla dvě budovy; přesto musela být za peníze daňových poplatníků dostavěna ještě budova třetí za 650.000.000 Kč.
Plýtvání penězi a kvalita škol

Proč jsou otevírány nové a nové vysoké školy i na místech, kde reálně neexistují odborní garanti. Kde neexistují knihovny? Jakou kvalitu mohou tyto nově zřizované, nákladné ústavy zajišťovat, kromě generování turbostudentů? Viz například článek Oxford ve Starém Hrozenkově: Titul za 12 víkendů. Proč se ministerstvem navrhovaná reforma vysokého školství nezaměří právě na tyto známé zlořády? Proč místo toho MŠMT připravuje politicky a mocensky motivované novely zákona o vysokých školách, vedoucích k:

Omezení účasti studentů v akademických senátech
Omezení pravomocí rektora
Omezení pravomocí akademického senátu.
V jednom návrhu navrhlo MŠMT dokonce i zrušení akreditační komise, jejíž předsedkyní je prof. Dvořáková, která upozornila na dění na plzeňských právech...
Pane ministře Dobeši, už dost!!!

Občanské sdružení Monitoring RING
Mgr. Vítězslav Praks, PhD.
xvitap@centrum.cz
606577286

Protest podpořila Česká pirátská strana

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.