• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Boj s OSA pokračuje: Piráti podali ústavní žalobu v kauze flash disky

OSA zla

Praha, 25. 5. 2015 – Piráti podali ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu ohledně dovozu flash disků. Důvod? Snaha přimět soud, aby se zabýval podstatou problému a vynesl precedenční rozsudek. Tribunál totiž žalobu smetl se stolu jako šikanózní, protože spor podle něj Pirátská strana vyvolala jen kvůli své vlastní propagaci. S tím však Piráti zásadně nesouhlasí a ve stížnosti se dožadují práv garantovaných Listinou základních práv a svobod, konkrétně práva na spravedlivý proces a také práva vlastnit a pokojně užívat majetek.

~~READMORE~~

„Od počátku jsme jasně řekli, že nám jde o vydání precedenčního rozsudku, který by dal dovozcům návod, jak žádat zpět bezdůvodně zaplacenou náhradní odměnu. Pokud by totiž Piráti v precedentním sporu uspěli, mohli by se vrácení poplatků za 2 roky nazpět domáhat i komerční dovozci,“ vysvětluje Lukáš Černohorský, předseda Pirátů.

Žaloba se opírala o rozsudek Evropského soudního dvora v případu Padawan z roku 2010, který říká, že firmy dovážející prázdná média za účelem prodeje jiným právnickým osobám nemají z nosičů platit autorský poplatek. Evropskému právu podle soudu odporuje, že je poplatek vybírán bez ohledu na jejich následné využití.

„Piráti nikdy nezastírali, že je našim cílem prostřednictvím soudního rozhodnutí potvrdit, jakým způsobem mají být v České republice aplikovány závěry rozsudku Padawan. Jde tedy o strategický soudní spor a nikoliv o šikanózní výkon práva. Městský soud nám jako žalobci nespravedlivě přisoudil roli kverulanta, který chce sám sebe propagovat, naprosto ale ignoroval hlavní cíl a odmítl se zabývat věcnou stránkou. Význam takového rozhodnutí by totiž dalece přesahoval zájmy Pirátské strany a v důsledku by vedl ke spravedlivějšímu systému vybírání tzv. náhradních odměn v České republice“ vysvětluje účel celé akce předseda Pirátů Černohorský.

Soud svým postojem podle Pirátů přispěl k prodloužení faktického stavu, kdy mnoho dovozců ve snaze vyhnout se soudnímu sporu raději „odměnu“ zaplatí, přestože na ni kolektivní správce nemá právní nárok. Nyní se tedy bude čekat, jak se stížností naloží Ústavní soud.

Kontakt

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.