• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Republikove predsednictvo má oprávnění mazat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @TZ má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění
Umístění: Hlavní stránka » Stanoviska

Stanoviska

Vyzýváme poskytovatele připojení, aby přestali uchovávat metadata o svých uživatelích

Od 6. dubna 2014 poskytovatelé služeb v oblasti elektronických komunikací již nemají povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje o svých uživatelích, jak jim to ukládá zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, po novelizaci z roku 2012. Soudní dvůr Evropské unie totiž kvůli rozporu s evropským právem zrušil směrnici, jež byla do českého právního řádu implementována právě novelizací z roku 2012. Soudní dvůr prohlásil, že shromažďování metadat o všech uživatelích bez ohledu na to, jestli jsou podezřelí z protiprávního jednání, představuje nepřiměřený zásah do jejich soukromí. Z toho vyplývá, že zákon, který toto plošné shromažďování nařizuje, je neaplikovatelný, protože mezinárodní právo má přednost před tím vnitrostátním.

Boj za soukromí pokračuje

Zabezpečená síť Kromě volební kampaně se Pirátská strana pilně věnuje i svým dlouhodobým tématům, mezi která patří i soukromí občanů. Toto téma všechny ostatní strany buď okázale ignorují, nebo dokonce záměrně bagatelizují.

Rozhodnutí amerického soudu: Sledování v rámci projektu PRISM je legální

PRISMbp Americký soud rozhodl, že rozsáhlý sběr a analýza telefonátů, které provozují tajné služby, je v souladu se zákonem. Znamená to, že údaje o naší komunikaci mohou být kdykoliv podrobeny kontrole, na základě které mohou být pod rouškou hrozby „teroristické“ nebo „protistátní“ činnosti podniknuta opatření, která mohou mít významný negativní dopad na život občanů Spojených států i jakékoliv jiné země na světě.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.