• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Republikove predsednictvo má oprávnění mazat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @TZ má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění
Umístění: Hlavní stránka » Stanoviska

Stanoviska

Jak se rodí mezinárodní dohoda TTIP

TTIP jako Trojský kůň Před více než rokem se Piráti zapojili do činnosti evropské občanské iniciativy STOP TTIP, která k dnešnímu dni (22.9.2015) dokázala shromáždit více než 2,8 milionu podpisů evropských občanů, kteří požadují odmítnutí TTIP. Česká pirátská strana podporuje aktivity české větve této evropské iniciativy a spolupracuje i na další informační kampani nevládních organizací s názvem Špatný vTTIP. Cílem Pirátů však není jen protestovat proti přijetí dohody, velmi dobře si uvědomujeme, že nezbytnou součástí naší snahy musí být i pečlivé informování veřejnosti o stavu vyjednávání a o rizicích spojených s touto mezinárodní dohodou.

Stanovisko k návrhu na zpoplatnění Wi-fi

V posledních dnech proběhly českým internetem informace o snaze Ministerstva průmyslu a obchodu zpoplatnit část rádiového frekvenčního spektra, která je za předpokladu velmi nízkých vyzářených výkonů dosud volně k dispozici komukoliv zdarma („bezlicenčně“), pouze na základě tzv. Všeobecného oprávnění. Je to jeden z příkladů v podmínkách ČR velmi dobře fungujícího sdíleného zdroje (ekomomický termín „Common pool resource“). Ministerstvo průmyslu a obchodu rychle vyvrátilo interpretaci, že půjde o zpoplatnění „Wi-Fi“, protože je to lidové označení pro regionální poskytovatele bezdrátového internetu. Zpoplatnění bezdrátových zařízení, která jde označit jako Wi-Fi (tedy bezdrátové packetové sítě v různých pásmech, odvozená od standardu 802.11 a,b,g a v poslední době i n) by vzhledem k jejich masovému rozšíření veřejnost samozřejmě rychle pocítila a náklady na administrativu spojenou s výběrem poplatků by téměř určitě převýšily případný výnos.

Piráti aktivně podpořili svobodu projevu a právo na soukromí podporou decentralizované sítě Tor

Tor logo V rámci druhého kola participativního rozpočtování přidělili členové Pirátské strany sumu 20.400,-Kč na roční pronájem technických prostředků nutných ke zprovoznění a provozu nových exit nodů známé anonymizační sítě Tor.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.