• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Uběhly čtyři roky od zadržení whistleblowera Bradleyho Manninga

25. května (Wikileaks uvádí 27. května) 2010 byl v Iráku zadržen americký voják Bradley Manning (pozn: Který je v současné době na základě vlastního přání znám pod jménem Chelsea Elizabeth Manning).

~~READMORE~~

Manning nesouhlasil se znepokojivými válečnými i politickými kroky, které jeho okolí přes filtr morální otupělosti pokládalo za normální cenu za „bezpečí“ a „boje s terorismem“. Rozhodl se jednat, sesbíral tedy informace o přečinech své vlády a prostřednictvím Wikileaks s nimi seznámil veřejnost.

Inkriminované materiály tvořily audiovizuální nahrávky a různé dokumenty a byly maskovány za CD Lady Gaga. Po zveřejnění v médiích nejvíce rezonovaly úryvky z velvyslaneckých depeší a video zachycující masakr nevinných obyvatel, americkou armádou lehkovážně vyhodnocených jako správný cíl.

Manning se o svém počinu nezodpovědně zmínil na chatu, a kolotoč událostí se dal do pohybu. Byl zadržen, označen za zrádce amerického lidu, předáván ze základny na základnu, vyslýchán, skončil na vazební samotce a nakonec odsouzen k 35 letům vězení za zveřejnění tajných materiálů.

Od začátku jeho strastiplné pouti tedy již uplynuly čtyři roky. Zdá se to jako nic, ale je to velmi dlouhá doba na pobyt v provizorních podmínkách vazební samotky a vězeňské cely. Manningův soudní proces navíc proběhl teprve během roku minulého, poměrně dlouhou dobu tak díky těmto průtahům strávil v horších podmínkách, než mnozí společensky nebezpeční provinilci.

Myslím, že Bradley Manning v té situaci projevil větší odvahu a duchapřítomnost, než by zvládla většina z nás. Muselo být opravdu obtížné odkrýt ošklivou pravdu s vědomím, že ani ten nejhlasitější projev vzdoru v zásadě nic nezmění a navíc bude po zásluze potrestán, říká Jana Jiříková garant programového bodu Internet.

Odkazy

Kontakt

Jana Jiříková, garant programového bodu Internet, jana.jirikova@pirati.cz,

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.