• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Rozhodnutí amerického soudu: Sledování v rámci projektu PRISM je legální

PRISMbp Americký soud rozhodl, že rozsáhlý sběr a analýza telefonátů, které provozují tajné služby, je v souladu se zákonem. Znamená to, že údaje o naší komunikaci mohou být kdykoliv podrobeny kontrole, na základě které mohou být pod rouškou hrozby „teroristické“ nebo „protistátní“ činnosti podniknuta opatření, která mohou mít významný negativní dopad na život občanů Spojených států i jakékoliv jiné země na světě.

~~READMORE~~

Pirátská strana v červenci zaslala ministerstvu vnitra výzvu, v níž požadovala dementování podezření na zapojení českých tajných služeb do špehovacích programů, důrazné ohrazení se proti těmto praktikám páchaných na českých občanech americkou tajnou službou případně dalšími subjekty a přijetí adekvátních opatření k jejich omezení do budoucna. Naši zákonodárci však nepovažovali šmírovací skandál za nikterak podstatný, neboť se ani nezúčastnili koordinační schůzky zástupců EU, na které se měl projekt PRISM a jeho dopady řešit.

Ve světle posledních událostí tedy můžeme bez obalu prohlásit, že soudnictví Spojených států amerických vydalo zcela nespravedlivý a bezohledný rozsudek, kterým nejenže připravilo americké občany o jejich ústavní právo na soukromí, ale zároveň popřelo i suverenitu ostatních zemí, jejichž občany i představitele tajné služby dlouhodobě sledovali (stačí připomenout odposlouchávání vládních činitelů v Jižní Americe nebo Evropě).

Problém však nezůstává jen u telefonátů. Legislativa Spojených států zcela zřetelně straní politice šmírování, data uživatelů Internetu mohou být kdykoliv pečlivě prozkoumána, aniž by k tomu musel být znám důvod. Spojené státy americké se tak zase o něco více přiblížily Číně (která uzavírá kontrakty se soukromými společnostmi, které se stávají faktickými vykonavateli státní cenzury) nebo Rusku (kde se nyní uvažuje nad filtrací výsledků vyhledávání, která by ještě více znesnadnila tamějším obyvatelům dostat se k alternativním informačním zdrojům).

„Na nebezpečí státní cenzury nebo korporátní kontroly nad pohybem a obsahem uživatelských dat se snažíme dlouhodobě upozorňovat a bojovat proti němu. Náš boj na sebe vzal už mnoho podob - od petic a protestů, přes vzdělávací činnost, kdy jsme uživatele učili způsoby ochrany, až po oficiální výzvy a žádosti na příslušné úřady. Nehodláme v našem snažení polevit, nicméně je smutnou pravdou, že politici ani úředníci na naše výzvy nereagují, protože si neuvědomují nebezpečí, které v tomto století představuje plošné sledování osobních dat,“ říká garant programového bodu Svoboda informací a kandidát do Poslanecké sněmovny Ondřej Profant.

Kontakt

Ondřej Profant, předseda KS Praha a garant programového bodu Svoboda informací, ondrej.profant@pirati.cz, + 420 607 580 015

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.