• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Piráti se zúčastní mezinárodního dne akcí proti TTIP

STOP TTIP 18/4/2015 V sobotu 18.4.2015 proběhne mezinárodní den akcí proti dohodě TTIP. Pirátské strany v Evropě tyto aktivity podpořily, čeští Piráti se této mezinárodní události rovněž zúčastní. Cílem akcí 18.4. je upozornit na problematiku TTIP a poukázat na možná rizika, která se s přijetím dohody pojí.

~~READMORE~~

Proti mezinárodní dohodě TTIP už bylo v rámci celoevropské petice shromážděno více než 1 600 000 podpisů evropských občanů, kteří jasně vyjádřili nesouhlas s přijetím TTIP. Toto velmi vysoké číslo by mělo být vzato v potaz našimi (tedy evropskými a národními) zákonodárci a vládami, které se na vyjednávání konečné podoby dohody podílejí.

Piráti na nebezpečí dohody TTIP dlouhodobě poukazují, naše největší obavy se týkají uplatňování softwarových patentů, snahy pod záminkami „ochrany duševního vlastnictví“ a „souhlasu s podmínkami používání“ dostat internetový provoz pod kontrolu nově vzniklých institucí a v neposlední řadě též mechanismu pro řešení sporů mezi investory a státem.

Na přípravě akcí 18.4., které neproběhnou jen v Evropě, nýbrž i ve Spojených státech, kde proti TTIP také existuje velmi silný odpor, protože tato dohoda chrání primárně korporátní zájmy, se podílí řada neziskových organizací, spolků, sdružení i politických stran a jejich zástupců. V České republice proběhnou akce proti TTIP ve většině velkých měst, v Praze se dokonce chystá demonstrace společné občanské platformy STOP TTIP, na které se Piráti podílejí (více informací o události naleznete na Facebooku).

„O smlouvě víme velmi málo. Dle institucí a osob odpovědných za vyjednávání jejího znění v ní vlastně nic není. Tomu lze jen těžko věřit, a proto musíme být velmi ostražití. TTIP představuje nebezpečí pro Evropu, dokud nebude na stole přesný text, který jasně ukáže opak,“ říká krajský zastupitel hl. m. Prahy a garant programového bodu Svoboda informací Ondřej Profant.

Kontakt

Ondřej Profant, zastupitel hl. m. Prahy a garant programového bodu Svoboda informací, ondrej.profant@pirati.cz

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., vedoucí mediálního odboru, ivan.bartos@pirati.cz

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.