• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Česká pirátská strana se distancuje od zneužívání přímé demokracie k omezování základních lidských práv na Slovensku

Občanská iniciativa „Aliancia za rodinu“ zde sesbírala podpisy pro vyhlášení celostátního referenda, které se uskuteční v sobotu 7. února 2015. Otázky, které jsou v referendu kladeny, považujeme za narušující základní lidská a občanská práva, a tudíž za nepřípustné pro samotné vyhlášení referenda.

~~READMORE~~

Otázky manželství, rovnosti sexuálních menšin, osvojování dětí, sexuální výchovy či eutanázie nemohou v moderním světě podléhat tlaku náboženských předsudků a stávat se jablkem sváru, které štěpí společnost. Obzvláště k tomuto narušování lidské důstojnosti nelze zneužívat přímé demokracie, která má sloužit k posilování, nikoli oslabování, postavení občana v demokratické společnosti.

Smutným aspektem věci je rovněž to, že jako boj proti dosažení povinné padesátiprocentní účasti musel být zvolen bojkot referenda, aby se zvýšila šance, že jeho výsledky nebudou závazné. V zájmu neúspěchu referenda tak jedna ze dvou skupin zčásti nepromítne svůj názor do výsledku hlasování, a ten tím tak nebude reprezentativní. To vše do budoucna opět přispěje ke snížení volební účasti, která je už nyní na Slovensku nejnižší v Evropské unii. Proto se samotným konáním tohoto referenda nemůžeme souhlasit a jeho posvěcení slovenským ústavním soudem považujeme přinejmenším za nešťastné.

Kontakt

Vladislav Tobias Esner, garant programového bodu Rovnoprávnost, tobias.esner@pirati.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.