• virtual_user has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Stanovisko na podporu hotovosti a alternativních měn

značka:
CF 1/2015
složka:
Celostátní fórum
vyřizuje:
Bc. Vojtěch Pikal
agendy:
program, programový bod, změna, Finanční systém
založeno:
2015-02-11

Vlákno jednání, hlasování.

Usnesení

Celostátní fórum schvaluje bod Pirátského programu Finanční systémy ve pozměněné podobě.

Zápis

Jednání zahájíl 11.2. Vojtěch Pikal jako předsedající z důvodu předložení návrhu podpořeného skupinou členů(členský podnět). Navrhovatelem byl Aleš Sůra. Lhůta pro navrhování byla vyhlášena do 25.2., lhůta na rozmyšlenou do 27.2. po níž by mělo následovat hlasování.

Původní návrh (A)

Celostátní fórum:

  • 1) je proti jakémukoliv omezování nebo rušení používání hotovosti (tj. mince a papírové bankovky), stejně jako proti omezování alternativních měn (lokální, elektronické, apod.), Barterového obchodu, sdílení, půjčování, platbu protislužbou, atd.
  • 2) používání výše uvedených prostředků směny je Pirátskou stranou podporováno a jejich podpora bude zahrnuta do stranického programu.

Předložený návrh (B)

Celostátní fórum mění odstavec Elektronické měny a přímá směna programového bodu Finanční systém Pirátského programu. Odstavec nově zní takto:

Elektronické měny a přímá směna. Piráti podporují používání decentralizovaných anonymních měn, jako je např. elektronická měna Bitcoin nebo lokální měny. Postavíme se proti snahám finančních skupin a státu omezovat a kriminalizovat užití libovolných prostředků směny (elektronické systémy, hotovost, vzácné kovy, přímá směna). V případě firem, které poskytují služby státu, naopak podporujeme možnost platit daň formou zápočtu.

Po přednesení úvodního slova, vzal navrhovatel za svůj předsedajícím předložená upravený návrh(C).

Upravený návrh (C)

Celostátní fórum schvaluje bod Pirátského programu Finanční systémy ve pozměněné podobě.

Do diskuze se zapojili Roman Kučera, Stanislav Štipl, Michael Polák a Ivo Vašíček jako kratnt pozměňovaného bodu.

27.2. bylo zahájeno hlasování.

Celkem hlasovalo 63 členů. Pro usnesení bylo třeba 32 hlasů.

  • Návrh (C) - 59 hlasů
  • zdržuji se - 4 hlasy

Návrh (C) byl schválen.

Výsledek vyhlásil 3.3. Vojtěch Pikal a následně jednání ukončil.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.