• virtual_user has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Doplňující volba rozhodčí komise

značka:
CF 2/2015
složka:
Celostátní fórum
vyřizuje:
Bc. Vojtěch Pikal
účastníci:
Jan Kochert, Marek Nečada
agendy:
rozhodčí komise, doplňující volba
založeno:
2015-02-11

Vlákno jednání, hlasování.

Usnesení

Celostátní fórum v doplňující volbě volí Jana Köcherta a Mareka Nečadu členy rozhodčí komise.

Zápis

Jednání zahájíl 11.2. Vojtěch Pikal jako předsedající z důvodu návrhu skupiny členů (členský podnět). Doba pro navrhování byla vyhlášena do 25.2., doba na rozmyšlenou do 27.2. po níž by mělo následovat hlasování.

15.2. přednesl Jan Köchert kandidátskou řeč.

Následně vystoupil člen komise Michal Ketner s námitkou proti seznamu členů dané komise.

25.2. Doručil svou nominaci a kandidátskou řeč přednesl Marek Nečada. Následně byla na jednání doručena nominace Jana Köcherta.

24.2. byla na jednání doručena rezignace Ivana Bartoše, čímž byl počet míst v republikovém výboru, které bylo třeba obsadit zvýšen na dvě.

27.2. bylo zahájeno hlasování.

Celkem hlasovalo 65 členů. Pro zvolení bylo třeba 33 hlasů.

  • Jan Köchert - 46 hlasů
  • Marek Nečada - 51 hlasů
  • zdrželo se - 6 hlasů

Celostátní fórum v doplňující volbě volí Jana Köcherta a Mareka Nečadu členy rozhodčí komise.

Výsledky vyhlásil 3.3. Vojtěch Pikal a následně jednání ukončil.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.