• virtual_user má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zasedání republikového předsednictva, Praha, 5.4.2014

značka:
RP 6/2014
složka:
Republikové předsednictvo
vyřizuje:
Janka Michailidu
účastníci:
celostátní forum
agendy:
zápis
založeno:
2014-04-06

Usnesení

  1. Republikové předsednictvo je proti znemožnění přístupu k fóru uživatelům, kteří používají operační systém Windows XP. Kdyby k tomu došlo, šlo by o diskriminaci na základě volby SW. Republikové předsednictvo chápe, že situace je k řešení, ale nelze to dělat formou diskriminace určité skupiny členů a reg. příznivců. Problém s Windows XP navrhujeme řešit formou osvěty, jasným a srozumitelným vysvětlením, jaká rizika jsou spojena s přístupem na fórum z Windows XP, spolu s praktickými doporučeními, jak problém řešit.
  2. Republikové předsednictvo pověřuje Janu Jiříkovou realizací povinností Garanta programového bodu Internet.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Jednání zahájil předsedající Ivan Bartoš v 10:30 hodin. Zapisovatelem byla ustanovena Lenka Wagnerova.

Pořad jednání

1. Stav TO, bezpečnost fóra, sledujuserialy

Usnesení: Republikové předsednictvo je proti znemožnění přístupu k fóru uživatelům, kteří používají operační systém Windows XP. Kdyby k tomu došlo,šlo by o diskriminaci na základě volby SW.

Doporučení:

Republikové předsednictvo chápe, že situace je k řešení, ale nelze to formou diskriminace určité skupiny členů a reg. příznivců. Problém s Windows XP navrhujeme řešit formou osvěty, jasným a srozumitelným vysvětlením, jaká rizika jsou spojena s přístupem na fórum z Windows XP, spolu s praktickými doporučeními, jak problém řešit. 

Výstup z mumblu s vedoucím TO (Lukášem Novým): Lidé, kteří mají přístup ke kritickým systémům strany nebo mají vyšší přístupová práva k libovolnému stranickému systému, by měli svoji stranickou činnost vykonávat přes podporované operační systémy, ne z Windows XP. Akutně se netýká se běžných uživatelů. Doposud jsme neměli možnost kontrolovat stav bezpečnostních aktualizací v počítačích, ze kterých se lidé připojují na systémy strany. Nyní tuto možnost máme, alespoň pokud jde o Windows XP. Původní vyjádření vedoucího TO mohlo vzbudit dojem, že uživatelé fora (členové či RegP) budou kráceni na svých právech, což neodpovídá realitě. Odpojen k datu 8. dubna nikdo nebude, důrazně však doporučujeme přejít na bezpečné systémy.

Seriály a podpora obecně: Smlouva zatím není podepsaná, protože zatím nemáme stabilní systém. Detaily projednány s Lukášem Novým.

2. Zasedání RV v Kadani

RV si samo zvolilo své jednatele. Tito nebyli fyzicky přítomni (František Navrkal byl připojen přes mumble). Předsedajícího si namístě volilo RV z přítomných. Pokud vzešly nějaké problémy z předsedáním či svoláním RV, je toto plně v kompetenci RV. Je-li jednací řád nastaven tak, že neodpovídá realitě či potřebám RV, navrhujeme RV jednací řád změnit a následně ho schválit podle stávajícího jednacího řádu.

Pokud se do budoucna členové RP zúčastní jednání, je třeba explicitně zdůraznit zda příspěvek, který prezentují, je názorem či závěrem RP, nebo příspěvkem do diskuse, který je osobním stanoviskem člena Pirátů. Toto musí být vždy řádně uvedeno v zápise o zasedání. Je v zájmu celé strany, aby se volení členové orgánů účastnili všech jednání, která se daného orgánu mohou týkat. Ať už svojí fyzickou účastí nebo přes internet (např. mumble)

3. Participativní rozpočtování

Obecné pravidlo navrhované Republikovým předsednictvem: Projekty v participativním rozpočtování by něměly spočívat ve finančním daru třetí straně. Podpora v rámci projektů může být například materiální či úhradou služeb. Fundraising na určité účely tohoto typu může být Piráty inicován a propagován.

4. Videospoty do regionální TV

Jádro sporu zde spočívalo, jako už mnohdy, v kombinaci nedostatku času a nedostatku komunikace řešeného napříč RP a poté směrem do strany a zpět. Takovýmto způsobem pak dochází ke zkratkovitému komunikování problematiky, informačnímu šumu a později sporům.

Poučení: I v nedostatku času je třeba zachovat tok informací všemi směry, neboť jen tak zamezíme vzniku takovýchto zbytečných sporů, které ztěžují práci a kooperaci všem zainteresovaným.

5. Domény

Je třeba soustředit domény pod jednoho správce, který bude mít přehled o všech doménách ve vlastnictví Pirátů, bude hlídat expiraci a platby. RP stanovuje jako tohoto správce domén vedoucího MO. Domény, které strana používá a nejsou v jejím vlastnictví, je třeba urychleně převést. Od Petra Vilety byla převedna doména vyoseni.cz. Doménu pirátství.cz si ponecháme a také zaplatíme.

6. Garant progr. bodu Internet

Usnesení:

Republikové předsednictvo pověřuje Janu Jiříkovou realizací povinností Garanta programového bodu Internet.

Kontaktujeme V. Maršíka, v jaké je nyní pozici coby dočasný garant programového bodu Internet. Jeho aktivita v takto klíčovém bodě (ačkoliv oceňujeme jeho přínos např. v kauze zákona o kybernetické bezpečnosti) není dle našeho názoru postačující (návštěva fóra, komunikace s MO). Z tohoto důvodu bychom přistoupili k odebrání pověření a předchozí bod pověření J.Jiříkové automaticky vstoupí v platnost.

7. Výroční zpráva, vracíme peníze, apod.

Výroční zpráva byla akceptována předsednictvem a vzhledem k termínu byla předána Lenkou Wagnerovou a Ivanem Bartošem do PS minulý týden. Scan zprávy byl dnes předán do podatelny FO. Bylo zároveň zasláno daňové příznání na FÚ Praha 4. 

V letošním roce vracíme nedostatečně identifikovatelným dárcům peníze pouze zpět na jejich účet. Částka je přibližne 14 000,-

8. První platby (právník, manažer kampaně...)

Právník

První faktura za právní služby F. Hajného byla akceptována již dříve oproti výkazu činnosti a schválena na úrovni RP v internetovém fóru. 

Požadavek na proplacení bude obratem předložen FO. Peníze viz příslušná kapitola rozpočtu 2014.

Volební manažer:

Stále čekáme na spuštění fundraisingu (EU tým, FO, RP., MO..). Platba manažerovi kampaně bude na pořadu jednání před splatností faktury. Termíny dodá Bartoš.

Poznámka: S penězi z fundraisingu je třeba pracovat podle platných zásad.

9. Pirátské centrum

Republikové předsednictvo vyjádřilo souhlas se záměrem přivézt 2 gauče z Čajovny. (Podmínka: odmuňit)

Schůzka zájemců o participaci na chodu a fungování PiCe se koná ve čtvrtek 10.4. v 18:00.

10. Organizace ukolu//doprdele pomoc!

Janka s Tomem zkusí přejít na Trello. Rušíme fb chat (způsobuje zmatky a není tam Ivan (separace tvoří trable)). Snaha co nejvíce používat forum.

11. Report z Bruselu

nothing much to say, i guess.

12. Omluva Havryho za depresivní náladu (rezignace se nekoná)

Havry se omluvil, ikdyž omluva nebyla potřeba.

Zasedání RP bylo ukončeno v 16:00 hod.

Zapsala: Janka Michailidu

Schválili: Lenka Wagnerová, Tom Vymazal

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.