• virtual_user has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
spisovna:2014:02:volba_garantu_programovych_bodu [25.02.2014 21:54]
Tobias Esner [Data entry]
spisovna:2014:02:volba_garantu_programovych_bodu [10.03.2015 17:29] (aktuální)
Petra Kopecka
Řádek 2: Řádek 2:
  
 ---- dataentry spisy ---- ---- dataentry spisy ----
-značka ​       : CF 02/2014 #Označení spisu, které mu přiřadila organizační složka+značka ​       : CF 2/2014 #Označení spisu, které mu přiřadila organizační složka
 složka_page ​  : cf:start #Odkaz na úvodní stránku na webu, například rp:start složka_page ​  : cf:start #Odkaz na úvodní stránku na webu, například rp:start
 vyřizuje_page : lide:​tobias_esner #Jméno a příjmení člověka (bez titulů), který věc vyřizuje. vyřizuje_page : lide:​tobias_esner #Jméno a příjmení člověka (bez titulů), který věc vyřizuje.
-účastnícis ​   :  #Osoby nebo úřady, kterým zasíláte dopis nebo které ho zaslali nám.+účastnícis ​   : celostátní fórum ​ #​Osoby nebo úřady, kterým zasíláte dopis nebo které ho zaslali nám.
 agendys ​      : Volba Garantů programových bodů #Agendy, kterých se věc týká, oddělujte čárkou. agendys ​      : Volba Garantů programových bodů #Agendy, kterých se věc týká, oddělujte čárkou.
 +založeno_dt ​   : 2014-01-10 ​              # Datum založení spisu ve formátu YY-MM-DD
 ---- ----
  
Řádek 14: Řádek 15:
    ​Soubory přikládejte ve všech formátech, ve kterých byly vytvořeny. ​    ​Soubory přikládejte ve všech formátech, ve kterých byly vytvořeny. ​
 */ */
-Celostátní fórum zvolilo v řádné volbě dne 20/02/2014 následující garanty. ​[[https://​forum.pirati.cz/​celostatni-forum-f477/​cf-2-2014-volba-garantu-t20832.html|Rozprava]] byla započata ​10/01/2014.+[[https://​forum.pirati.cz/​celostatni-forum-f477/​cf-2-2014-volba-garantu-t20832.html|Rozprava]] byla zahájena dne 10.1.2014 
 +\\ 
 +Celostátní fórum zvolilo v řádné volbě dne 20.2.2014 následující garanty:
  
 bod Svoboda informací: Ondřej Profant [[https://​forum.pirati.cz/​hlasovani-celostatniho-fora-f475/​cf-2-2014-volba-garanta-bodu-svoboda-informaci-t21662.html|volba]]\\ bod Svoboda informací: Ondřej Profant [[https://​forum.pirati.cz/​hlasovani-celostatniho-fora-f475/​cf-2-2014-volba-garanta-bodu-svoboda-informaci-t21662.html|volba]]\\
Řádek 26: Řádek 29:
 bod Mezinárodní vztahy: Mikuláš Peksa [[https://​forum.pirati.cz/​hlasovani-celostatniho-fora-f475/​cf-2-2014-volba-garanta-bodu-mezinarodni-vztahy-t21670.html|volba]]\\ bod Mezinárodní vztahy: Mikuláš Peksa [[https://​forum.pirati.cz/​hlasovani-celostatniho-fora-f475/​cf-2-2014-volba-garanta-bodu-mezinarodni-vztahy-t21670.html|volba]]\\
 bod Transparentní organizace: Roman Kümmel [[https://​forum.pirati.cz/​hlasovani-celostatniho-fora-f475/​cf-2-2014-volba-garanta-bodu-transparentni-organizace-t21671.html|volba]]\\ bod Transparentní organizace: Roman Kümmel [[https://​forum.pirati.cz/​hlasovani-celostatniho-fora-f475/​cf-2-2014-volba-garanta-bodu-transparentni-organizace-t21671.html|volba]]\\
-bod Rovnoprávnost: ​Tobias Esner [[https://​forum.pirati.cz/​hlasovani-celostatniho-fora-f475/​cf-2-2014-volba-garanta-bodu-rovnopravnost-t21672.html|volba]]\\+bod Rovnoprávnost: ​Michal Gill [[https://​forum.pirati.cz/​hlasovani-celostatniho-fora-f475/​cf-3-2015-volba-garanta-programoveho-bodu-rovnopravnost-t28469.html|volba]]\\
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.