• @predsedajici has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @cen_rv has upload permissions
 • @jednatele has delete permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
původce:
Republikový výbor
typ:
ideový dokument
zásadní:
ne

Etika kampaňování ve vnitrostranických volbách

Kontext

Vzhledem k nejasnému ukotvení kultury kampaňování ve vnitrostranických volbách se republikový výbor rozhodl vydat souhrn doporučení, která mají za cíl nastavit zřetelně etiku interakcí v kontextu důležitých vnitrostranických jednání (typicky, ale ne výlučně se jedná o volby do vnitrostranických orgánů či primární volby).

Tento dokument vznikl na základě proběhlé vnitrostranické diskuse a s využitím výzvy PKS Praha v kontextu primárních voleb do PSP.

Konkrétní doporučení

Obecná ustanovení

 • vnitrostranické volby (včetně kampaně) mají být čestné, poctivé a transparentní s ohledem na zásadu informovaného a odpovědného rozhodování
 • jakákoliv vyjádření v kontextu vnitrostranických voleb je potřeba vykonávat zvlášť uvážlivě, pokud se jedná o vyjádření z pozice vnitrostranické, vysoké veřejné funkce či neformální autority (předsedů a místopředsedů oblastních sdružení, členů RP či RV, starostů, poslanců…)
 • od koordinátorů a odborného aparátu strany se očekává, že budou ve vnitrostranických volbách, kde dochází ke střetu zájmů, vystupovat neutrálně, a od volených představitelů, že přijmou takové záruky, aby jejich odborný aparát nebyl zneužit k vnitrostranické volební kampani či útokům na jiné kandidáty či volené představitele

Oficiální upozornění na hlasování

 • vždy pouze jako neutrální informace
 • odesilatel: relevantní orgán strany či prostředník s jeho pověřením (PKS, předsedající jednání fóra, AO, apod.)
 • za použití oficiálního kanálu nebo platformy strany (max. deviace - SMS)

Neoficiální upozornění na hlasování

 • vždy pouze jako neutrální informace
 • odesilatel: kterýkoli člen či RegP
 • lze využít i neoficiální kanály (např. Pirátská dobrovolná výměna informací na facebooku) při zachování neutrality sdělení
 • preferovaně využívat hromadné kanály (vyhýbat se osobnímu spamu skrze SMS, SZ, mail)

Výzvy k (ne-)podpoření kandidátů a nominací (vč. vlastní osoby)

 • ideálně přímo v nominačních (či jednacích) vláknech a ne skrze ostatní kanály, zejména ne v uzavřených skupinách; preferovaně využívat hromadné veřejné kanály (vyhýbat se uzavřeným skupinám a osobnímu spamu skrze SMS, SZ, mail)
 • v době pro navrhování a na rozmyšlenou - nikoli během hlasování

Schváleno republikovým výborem 30. 6. 2021

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rv/etika-kampanovani.txt · Poslední úprava: 16.10.2021 07:44 autor: jan.bednarik