• @ALL has read permissions
  • @jednatele has upload permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has upload permissions
  • @cen_jednatele_rv has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rules:vr [22.09.2021 09:29]
bara.soukupova [§ 12 Volební program]
rules:vr [24.09.2021 07:37]
bara.soukupova [§ 12 Volební program] oprava na správné znění dle hlasování zde: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=578&t=58244
Řádek 143: Řádek 143:
 (2) Volební programy vždy vycházejí ze základních programových dokumentů a zveřejňují se na systémech strany. (2) Volební programy vždy vycházejí ze základních programových dokumentů a zveřejňují se na systémech strany.
  
-(3) Volební program lze v daném volebním období ​změnit jen zásadním rozhodnutím. Ustanovení o předložení programu k volebnímu dohledu ([[#​p17|§17]]) pro takto změněný program platí. +(3) Volební program lze po příslušných volbách ​změnit jen zásadním rozhodnutím. Ve zveřejněném programu se u provedené změny poznámkou vyznačí alespoň datum změny a původní znění. Ustanovení o předložení programu k volebnímu dohledu ([[#​p17|§17]]) pro takto měněný program platí.
 == § 13 Druhy volebních programů == == § 13 Druhy volebních programů ==
 Volební programy se člení na  Volební programy se člení na 
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/vr.txt · Poslední úprava: 24.09.2021 07:37 autor: bara.soukupova