• @ALL has read permissions
  • @jednatele has upload permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @asistent_strany has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
rules:vr [08.08.2019 16:00]
kristina.kubcova [§ 5 Harmonogram voleb]
rules:vr [04.11.2019 18:47]
kristina.kubcova [§ 7 Kandidátní listina]
Řádek 77: Řádek 77:
   * c) z ostatních kandidátů. ​   * c) z ostatních kandidátů. ​
  
-(3) Pokud je některý kandidát nebo náhradník vyškrtnut, pořadí se posouvá.+(3) Nejpozději na začátku primárních voleb může příslušné fórum rozhodnoutže počet čelních kandidátů na listině je vyšší.
  
-(4) Kandidátní listinu a související koaliční smlouvu podepisuje předseda strany, není-li stanoveno jinak,((§ 20a odst. 4)) na návrh toho, kdo organizuje dané volby.+(4) Pokud je některý kandidát nebo náhradník vyškrtnut, pořadí se posouvá. 
 + 
 +(5) Kandidátní listinu a související koaliční smlouvu podepisuje předseda strany, není-li stanoveno jinak,((§ 20a odst. 4)) na návrh toho, kdo organizuje dané volby.
  
 == § 8 Primární volby == == § 8 Primární volby ==
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.