• @ALL has read permissions
  • @jednatele has upload permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rules:stzo [11.02.2015 15:38]
Vojtech Pikal
rules:stzo [17.02.2017 12:09] (aktuální)
Tobias.Esner
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Statut zahraničního odboru ====== ====== Statut zahraničního odboru ======
  
----- dataentry predpis ---- +Statut byl [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​5217|zrušen]] a nahrazen [[rules:or|organizačním řádem]] 
-původce_page ​     ​rv:start #​adresa ​organizační složky, která předpis vydala +/*
-typ          : statut #typ předpisu - např. vyhláška, stanovy, jednací řád, statut +
-zkratka ​          : StZO #zkratka, pod kterou se předpis cituje +
-zásadní ​          : ne #zda byl předpis schválen jako zásadní návrh +
----- +
   ? Zahraniční strana   ? Zahraniční strana
   : znamená politickou stranu působící v zahraničí nebo jejich spolek, organizaci se zahraničním prvkem nebo politickou stranu v ní působící nebo jejich spolek.   : znamená politickou stranu působící v zahraničí nebo jejich spolek, organizaci se zahraničním prvkem nebo politickou stranu v ní působící nebo jejich spolek.
Řádek 60: Řádek 55:
  
 ==§16 Provedení== ==§16 Provedení==
-Tento předpis provede zahraniční odbor.+Tento předpis provede zahraniční odbor. ​*/
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.