• @ALL has read permissions
  • @jednatele has upload permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rules:stto [17.05.2016 04:22]
Vojtech.Pikal [Související]
rules:stto [17.02.2017 12:14] (aktuální)
Tobias.Esner
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Statut technického odboru ====== ====== Statut technického odboru ======
  
----- dataentry predpis ---- +Statut byl [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​5217|zrušen]] a nahrazen [[rules:or|organizačním řádem]] 
-původce_page ​     ​rv:start #​adresa ​organizační složky, která předpis vydala +/*
-typ          : statut #typ předpisu - např. vyhláška, stanovy, jednací řád, statut +
-zkratka ​          : StTO #zkratka, pod kterou se předpis cituje +
-zásadní ​          : ne #zda byl předpis schválen jako zásadní návrh +
-----+
  
 ==§1 Působnost technického odboru == ==§1 Působnost technického odboru ==
Řádek 130: Řádek 126:
   * drobně novelizováno [[/​rv/​11_2012|10.11. 2012]] na zasedání [[/​rules/​stto?​rev=1352724883|RV 11/2012]]   * drobně novelizováno [[/​rv/​11_2012|10.11. 2012]] na zasedání [[/​rules/​stto?​rev=1352724883|RV 11/2012]]
   * novelizováno [[/​rv/​5_2013|10.2. 2013]] na zasedání [[/​rules/​stto?​rev=1360449135|RV 5/2013]] (zrušení přidružených systémů),   * novelizováno [[/​rv/​5_2013|10.2. 2013]] na zasedání [[/​rules/​stto?​rev=1360449135|RV 5/2013]] (zrušení přidružených systémů),
-  * zásadně novelizováno [[https://​forum.pirati.cz/​post461332.html#​p461332|16.5. 2016]] usnesením RV 29/2016 (seznamy a správa systémů jen vyhláškou)+  * zásadně novelizováno [[https://​forum.pirati.cz/​post461332.html#​p461332|16.5. 2016]] usnesením RV 29/2016 (seznamy a správa systémů jen vyhláškou) ​ */
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.