• @ALL has read permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has upload permissions
  • @cen_jednatele_rv has upload permissions
  • @cen_predsedajici has upload permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rules:stmo [11.02.2015 15:40]
Vojtech Pikal
rules:stmo [17.02.2017 12:08] (aktuální)
Tobias.Esner
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Statut mediálního odboru ====== ====== Statut mediálního odboru ======
  
----- dataentry predpis ---- +Statut byl [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​5217|zrušen]] a nahrazen [[rules:or|organizačním řádem]] 
-původce_page ​     ​rv:start #​adresa ​organizační složky, která předpis vydala +/*
-typ          : statut #typ předpisu - např. vyhláška, stanovy, jednací řád, statut +
-zkratka ​          : StMO #zkratka, pod kterou se předpis cituje +
-zásadní ​          : ne #zda byl předpis schválen jako zásadní návrh +
-----+
  
   ? Sdělovacími prostředky ​   ? Sdělovacími prostředky ​
Řádek 18: Řádek 14:
   * c) mediálního vystupování členů a kandidátů strany,   * c) mediálního vystupování členů a kandidátů strany,
   * d) sledování výstupů ve sdělovacích prostředcích,​   * d) sledování výstupů ve sdělovacích prostředcích,​
-  * e) přípravy kreativních materiálů a reklamních předmětů.+  * e) přípravy, zajišťování výroby a distribuce ​kreativních materiálů a reklamních předmětů.
  
 (2) Mediální odbor ve výlučné působnosti ve spolupráci s republikovým předsednictvem (2) Mediální odbor ve výlučné působnosti ve spolupráci s republikovým předsednictvem
   * a) spravuje vzhledové šablony webu, dohlíží na mediální stránku webu a administruje mailer strany ([[stto#​systemy_strany|§3(2) StTO]]),   * a) spravuje vzhledové šablony webu, dohlíží na mediální stránku webu a administruje mailer strany ([[stto#​systemy_strany|§3(2) StTO]]),
   * b) vydává tiskové zprávy a jiná stanoviska České pirátské strany určená sdělovacím prostředkům,​   * b) vydává tiskové zprávy a jiná stanoviska České pirátské strany určená sdělovacím prostředkům,​
-  * c) tvoří komunikační strategii ​a značku ​České pirátské strany,+  * c) tvoří komunikační strategii České pirátské ​strany, včetně grafického způsobu komunikace ​strany,
   * d) moderuje kontakty na sdělovací prostředky ([[stto#​systemy_strany|§3(3)c]]).   * d) moderuje kontakty na sdělovací prostředky ([[stto#​systemy_strany|§3(3)c]]).
  
Řádek 33: Řádek 29:
 ==§3 Provedení== ==§3 Provedení==
  
-Tento předpis provede mediální odbor.+Tento předpis provede mediální odbor, zejména vydá vyhlášku ke grafické komunikaci v souladu s platnými vnitrostranickými předpisy*/
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/stmo.1423669208.txt.gz · Poslední úprava: 11.02.2015 15:40 autor: Vojtech Pikal