• @ALL has read permissions
  • @jednatele has upload permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rules:stao [11.02.2015 15:40]
Vojtech Pikal
rules:stao [17.02.2017 12:06] (aktuální)
Tobias.Esner
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Statut administrativního odboru ====== ====== Statut administrativního odboru ======
  
----- dataentry predpis ---- 
-původce_page ​     : rv:start #adresa organizační složky, která předpis vydala 
-typ          : statut #typ předpisu - např. vyhláška, stanovy, jednací řád, statut 
-zkratka ​          : StAO #zkratka, pod kterou se předpis cituje 
-zásadní ​          : ne #zda byl předpis schválen jako zásadní návrh 
----- 
  
 +Statut byl [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​5217|zrušen]] a nahrazen [[rules:​or|organizačním řádem]]
 +
 +
 +/*
 ==§1 Působnost administrativního odboru == ==§1 Působnost administrativního odboru ==
 (1) Administrativní odbor je ústředním orgánem České pirátské strany v oblasti (1) Administrativní odbor je ústředním orgánem České pirátské strany v oblasti
Řádek 123: Řádek 121:
  
 == §12 Provedení == == §12 Provedení ==
-Tento statut provede administrativní odbor.+Tento statut provede administrativní odbor. ​*/
  
 ===== BOX:related ===== ===== BOX:related =====
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.