• @ALL has read permissions
  • @jednatele has upload permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rules:prispevek [18.12.2016 17:11]
Martin.Kucera [§2 Pokrytí příspěvku] - schválil RV 15. 7. 2016
rules:prispevek [17.02.2017 19:02] (aktuální)
Tobias.Esner
Řádek 1: Řádek 1:
 ======Pravidla pro příspěvky====== ======Pravidla pro příspěvky======
  
----- dataentry predpis ---- +předpis ​byl zcela [[https://redmine.pirati.cz/​issues/​5217|novelizován]] s účinností od 14.2.2017. Jeho nové znění je uvedeno zde[[rules:pcp]]
-původce_page ​     : rv:start #adresa organizační složky, která ​předpis ​vydala +
-typ          ​#typ předpisu - napřvyhláška, stanovy, jednací řád, statut +
-zkratka ​          PrP #zkratka, pod kterou se předpis cituje +
-zásadní ​          ne #zda byl předpis schválen jako zásadní návrh +
-----+
  
 +/*
   ? Funkční kontakt ​   ? Funkční kontakt ​
   : znamená e-mail a alespoň jeden další libovolný elektronický prostředek,​ kterým lze uchazeče kontaktovat (např. telefon, jabber, skype a podobné).   : znamená e-mail a alespoň jeden další libovolný elektronický prostředek,​ kterým lze uchazeče kontaktovat (např. telefon, jabber, skype a podobné).
Řádek 52: Řádek 48:
  
 ==§10 Účinnost== ==§10 Účinnost==
-Předpis účinkuje vyhlášením a provede ho administrativní odbor. ​+Předpis účinkuje vyhlášením a provede ho administrativní odbor. ​*/
  
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.