• @ALL has read permissions
  • @jednatele has upload permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rules:prah [01.07.2019 14:06]
Kristina.Kubcova [§ 11 Schvalování záměru]
rules:prah [01.07.2019 14:07] (aktuální)
Kristina.Kubcova [§ 16 Žádost o proplacení]
Řádek 190: Řádek 190:
 == § 16 Žádost o proplacení == == § 16 Žádost o proplacení ==
  
-(1) Finanční tým převádí peníze z bankovního účtu na žádost o proplacení ​podanou jejich hospodářem.+(1) Finanční tým převádí peníze z bankovního účtu na žádost o proplacení.
  
 (2) Žádost musí obsahovat informaci o druhu výdaje podle zákonného třídění,​((§ 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb., o politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.)) jakož i jiné třídění stanovené finančním týmem. (2) Žádost musí obsahovat informaci o druhu výdaje podle zákonného třídění,​((§ 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb., o politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.)) jakož i jiné třídění stanovené finančním týmem.
Řádek 197: Řádek 197:
  
    * a) zda byl výdaj schválen hospodářem týmu, která odpovídá za výdajovou rozpočtovou položku, ze které má být výdaj proplacen,​((§ 8 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel.)) ​    * a) zda byl výdaj schválen hospodářem týmu, která odpovídá za výdajovou rozpočtovou položku, ze které má být výdaj proplacen,​((§ 8 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel.)) ​
-   * b) zda je výdaj součástí záměru, který mají odsouhlasit další týmy, případně ​zda je připojen jejich souhlas,+   * b) zda je výdaj součástí ​odpovídajícího schváleného ​záměru ​zda je v něm dostatek nevyčerpaných prostředků,
    * c) zda byla registrována výdajová rozpočtová položka, z níž má být výdaj proplacen, zda je v ní dostatek peněz pro proplacení a zda výdaj odpovídá určení rozpočtové položky,    * c) zda byla registrována výdajová rozpočtová položka, z níž má být výdaj proplacen, zda je v ní dostatek peněz pro proplacení a zda výdaj odpovídá určení rozpočtové položky,
    * d) zda byl výdaj hodnověrně doložen, pokud je proplácen zpětně, ​    * d) zda byl výdaj hodnověrně doložen, pokud je proplácen zpětně, ​
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.