• @ALL má oprávnění číst
  • Marketa Gregorova má oprávnění nahrávat
  • Helca má oprávnění upravovat
  • @Odbor - administrativni má oprávnění nahrávat
  • @Jednatele má oprávnění nahrávat
  • @Predsedajici má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rules:prah [10.11.2018 17:05]
Lucie.Spacilova
rules:prah [27.12.2018 20:28] (aktuální)
Bc. Vojtěch Pikal
Řádek 255: Řádek 255:
 Tento předpis provede finanční tým: Vyhláškou stanoví zejména Tento předpis provede finanční tým: Vyhláškou stanoví zejména
  
-  * a) variabilní symboly pro všechny příchozí platby na účet, +  * a) [[/fo/ss|variabilní symboly]] pro všechny příchozí platby na účet, 
-  * b) lhůtu pro doložení transakce dokladem, +  * b) [[/​fo/​horo#​lhuty|lhůtu]] pro doložení transakce dokladem, 
-  * c) lhůty pro zpětné proplacení a ohlášku,​ +  * c) [[/​fo/​horo#​lhuty|lhůty]] pro zpětné proplacení a ohlášku,​ 
-  * d) výši náhrady za cesty autem,+  * d) [[/​fo/​horo#​uhrada_cestovnich_vydaju|výši náhrady za cesty autem]],
   * e) podrobnosti o používání pokladen,   * e) podrobnosti o používání pokladen,
   * f) postupy pro náležité zaškolení správců účtů a pokladníků.   * f) postupy pro náležité zaškolení správců účtů a pokladníků.
Řádek 268: Řádek 268:
 == Legislativní informace == == Legislativní informace ==
 [[/​spisovna/​2014/​07/​zmena_rozpoctovych_pravidel_a_pravidel_hospodareni|Tento dokument schválil republikový výbor dne 30. 7. 2014]] [[/​spisovna/​2014/​07/​zmena_rozpoctovych_pravidel_a_pravidel_hospodareni|Tento dokument schválil republikový výbor dne 30. 7. 2014]]
-Tento dokument byl republikovým výborem změněn [[https://​forum.pirati.cz/​republikovy-vybor-f248/​rv-43-2016-zmena-prah-zakazky-bez-vyberoveho-rizeni-t35009.html#​p471578|29.9.2016]],​ [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​6326|9.5.2017]] a [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​6401|16.5.2017]],​ novelizován [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​5217|4.2.2017]],​ [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​6851|17.7.2017]],​ [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​7387|15.9.2017]],​ [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​9785|9.3.2018]],​ [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​10811|22.3.2018]] ​[[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​12789|14.7.2018]].+Tento dokument byl republikovým výborem změněn [[https://​forum.pirati.cz/​republikovy-vybor-f248/​rv-43-2016-zmena-prah-zakazky-bez-vyberoveho-rizeni-t35009.html#​p471578|29.9.2016]],​ [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​6326|9.5.2017]] a [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​6401|16.5.2017]],​ novelizován [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​5217|4.2.2017]],​ [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​6851|17.7.2017]],​ [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​7387|15.9.2017]],​ [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​9785|9.3.2018]],​ [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​10811|22.3.2018]][[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​12789|14.7.2018]] a [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​15452|5.11.2018]].
  
 [[https://​forum.pirati.cz/​podatelna-rozhodci-komise-f283/​nadrizeny-organ-v-prah-t30264.html#​p414708|Výklad rozhodčí komise//​Nadřízený orgán//]] [[https://​forum.pirati.cz/​podatelna-rozhodci-komise-f283/​nadrizeny-organ-v-prah-t30264.html#​p414708|Výklad rozhodčí komise//​Nadřízený orgán//]]
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.