• @ALL has read permissions
  • @jednatele has upload permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rules:ppu [07.12.2016 12:14]
Tobias.Esner
rules:ppu [13.10.2018 06:56] (aktuální)
Lucie.Spacilova
Řádek 21: Řádek 21:
 === § 2 Zadavatel === === § 2 Zadavatel ===
  
-  - **Zadavatelem** je ve smluvním vztahu podle těchto podmínek ten, kdo zadává úkoly vyplývající ze zadávacího listu. Podle druhu právního vztahu má postavení zaměstnavatele,​ příkazce, objednatele nebo jiné právní postavení. Zadavatelem je Česká pirátská strana, politická strana s IČ 71339698, se sídlem ​Řehořova 19, Praha 3.+  - **Zadavatelem** je ve smluvním vztahu podle těchto podmínek ten, kdo zadává úkoly vyplývající ze zadávacího listu. Podle druhu právního vztahu má postavení zaměstnavatele,​ příkazce, objednatele nebo jiné právní postavení. Zadavatelem je Česká pirátská strana, politická strana s IČ 71339698, se sídlem ​Na Moráni 360/Praha 2.
   - Za zadavatele jedná při uzavírání smlouvy, jejích změnách, výpovědi a jiných smluvních věcech předseda nebo pověřený člen strany nebo její organizační jednotky, která smlouvu uzavírá (právní zástupce). S výjimkou uzavření smlouvy je oprávněna jednat jménem zadavatele též kontaktní osoba, pokud je uvedena v hlavičce smlouvy.   - Za zadavatele jedná při uzavírání smlouvy, jejích změnách, výpovědi a jiných smluvních věcech předseda nebo pověřený člen strany nebo její organizační jednotky, která smlouvu uzavírá (právní zástupce). S výjimkou uzavření smlouvy je oprávněna jednat jménem zadavatele též kontaktní osoba, pokud je uvedena v hlavičce smlouvy.
  
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.