• @ALL má oprávnění číst
  • Marketa Gregorova má oprávnění nahrávat
  • Helca má oprávnění upravovat
  • @Odbor - administrativni má oprávnění nahrávat
  • @Jednatele má oprávnění nahrávat
  • @Predsedajici má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rules:ppu [07.12.2016 13:14]
Vladislav Tobias Esner
rules:ppu [13.10.2018 08:56] (aktuální)
Lucie.Spacilova
Řádek 21: Řádek 21:
 === § 2 Zadavatel === === § 2 Zadavatel ===
  
-  - **Zadavatelem** je ve smluvním vztahu podle těchto podmínek ten, kdo zadává úkoly vyplývající ze zadávacího listu. Podle druhu právního vztahu má postavení zaměstnavatele,​ příkazce, objednatele nebo jiné právní postavení. Zadavatelem je Česká pirátská strana, politická strana s IČ 71339698, se sídlem ​Řehořova 19, Praha 3.+  - **Zadavatelem** je ve smluvním vztahu podle těchto podmínek ten, kdo zadává úkoly vyplývající ze zadávacího listu. Podle druhu právního vztahu má postavení zaměstnavatele,​ příkazce, objednatele nebo jiné právní postavení. Zadavatelem je Česká pirátská strana, politická strana s IČ 71339698, se sídlem ​Na Moráni 360/Praha 2.
   - Za zadavatele jedná při uzavírání smlouvy, jejích změnách, výpovědi a jiných smluvních věcech předseda nebo pověřený člen strany nebo její organizační jednotky, která smlouvu uzavírá (právní zástupce). S výjimkou uzavření smlouvy je oprávněna jednat jménem zadavatele též kontaktní osoba, pokud je uvedena v hlavičce smlouvy.   - Za zadavatele jedná při uzavírání smlouvy, jejích změnách, výpovědi a jiných smluvních věcech předseda nebo pověřený člen strany nebo její organizační jednotky, která smlouvu uzavírá (právní zástupce). S výjimkou uzavření smlouvy je oprávněna jednat jménem zadavatele též kontaktní osoba, pokud je uvedena v hlavičce smlouvy.
  
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.