• @ALL has read permissions
  • @jednatele has upload permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rules:ppu [13.10.2018 06:56]
Lucie.Spacilova
rules:ppu [20.08.2020 12:09]
vojtech.pikal [§ 7 Hlavní smluvní vztah] +lnk pia
Řádek 64: Řádek 64:
   - Zadané úkoly jsou uvedeny v zadávacím listu včetně sjednaného nebo odhadnutého rozsahu.   - Zadané úkoly jsou uvedeny v zadávacím listu včetně sjednaného nebo odhadnutého rozsahu.
   - Zadavatel je oprávněn rozepsat zadané úkoly do dílčích úkolů, které jsou vykázány v projektovém systému zadavatele.   - Zadavatel je oprávněn rozepsat zadané úkoly do dílčích úkolů, které jsou vykázány v projektovém systému zadavatele.
 +  - Dodavatel se zavazuje v případě oslovení interním auditorem Pirátů dodržovat všechny povinnosti stanovené [[pia|Předpisem o interním auditu (PIA)]] a prohlašuje,​ že byl s nimi seznámen.
  
 ===== Plnění úkolů ===== ===== Plnění úkolů =====
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.