• @ALL has read permissions
  • @jednatele has upload permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rules:pcp [02.05.2020 20:22]
kristina.kubcova [§ 9a Pozastavení členství]
rules:pcp [02.05.2020 20:27]
kristina.kubcova [§ 9a Pozastavení členství]
Řádek 87: Řádek 87:
  
 (3) Pozastavením členství nezanikají členské povinnosti ([[rules:​st#​cl_3_clenstvi|čl. 3 (8) St]]), zejména povinnost platit členské příspěvky a povinnosti dle volebního řádu (§ 2, § 11 a další VŘ);  (3) Pozastavením členství nezanikají členské povinnosti ([[rules:​st#​cl_3_clenstvi|čl. 3 (8) St]]), zejména povinnost platit členské příspěvky a povinnosti dle volebního řádu (§ 2, § 11 a další VŘ); 
 +
 (4) Výkon volené či jiné stranické funkce, jejichž výkon je podmíněn členstvím,​ se po dobu pozastavení členství pozastavují. (4) Výkon volené či jiné stranické funkce, jejichž výkon je podmíněn členstvím,​ se po dobu pozastavení členství pozastavují.
  
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.