• @ALL má oprávnění číst
  • Marketa Gregorova má oprávnění nahrávat
  • Helca má oprávnění upravovat
  • @Odbor - administrativni má oprávnění nahrávat
  • @Jednatele má oprávnění nahrávat
  • @Predsedajici má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rules:paro [24.04.2018 12:10]
Vladislav Tobias Esner [Související]
rules:paro [14.07.2018 11:23] (aktuální)
Marek Nečada [§ 8 Postup při výběru] novela https://redmine.pirati.cz/issues/11650
Řádek 75: Řádek 75:
   * a) bezodkladně po vyhlášení kola participativního rozpočtování vydá jeho harmonogram,​ jak vyplývá z tohoto předpisu,   * a) bezodkladně po vyhlášení kola participativního rozpočtování vydá jeho harmonogram,​ jak vyplývá z tohoto předpisu,
   * b) bezodkladně po termínu pro přihlášení projektů shromáždí všechny přijatelné přihlášky,​   * b) bezodkladně po termínu pro přihlášení projektů shromáždí všechny přijatelné přihlášky,​
-  * c) vyhlásí hlasování o projektech a jeho výsledek, a to přiměřeně způsobu, jakým hlasuje celostátní fórum v řádně oznámeném hlasování o usnesení. K oznámení hlasování připojí výzvu k podpoře([[#​nalezitosti_prihlasky_projektu|§ 7(3)]]) každé přijatelné přihlášky,​ pokud je uvedena.+  * c) vyhlásí hlasování o projektech a jeho výsledek, a to přiměřeně způsobu, jakým hlasuje celostátní fórum v řádně oznámeném hlasování o usnesení. Hlasování trvá 11 dní. K oznámení hlasování připojí výzvu k podpoře([[#​nalezitosti_prihlasky_projektu|§ 7(3)]]) každé přijatelné přihlášky,​ pokud je uvedena.
  
 == § 9 Hlasování o projektech == == § 9 Hlasování o projektech ==
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.