• @ALL má oprávnění číst
  • @Jednatele má oprávnění nahrávat
  • @Predsedajici má oprávnění nahrávat
  • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
  • @asistent strany má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Organizační struktura

Organizační struktura Pirátské strany je definována ve stanovách a dalších předpisech a znázorněna schématem:

hmac:387ad9bac722c1458d416f1f7de4d50b : rules:organizace
Naše organizační struktura odděluje

  • zákonodárnou moc (republikový výbor),
  • výkonnou moc (republikové předsednictvo a odbory) a
  • soudní moc (kontrolní a rozhodčí komise).

Pracovní skupiny k programovým bodům, které řídí garanti, fungují obdobně jako odbory. Garanti programových bodů se pak řídí rozhodnutími celostátního fóra, republikového výboru a případně předsednictva.

Tyto oddělené moci jsou navzájem vyváženy tak, abychom zabránili zneužití moci. Všichni představitelé jsou přímo voleni a odvoláváni celostátním fórem a celostátní fórum může také přezkoumat jejich rozhodnutí. Stejné principy chceme uplatňovat i ve státě.

Více informací o organizační struktuře naleznete ve zvláštním článku.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.