• @ALL has read permissions
  • @jednatele has upload permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rules:or [12.04.2020 10:25]
vojtech.pikal [§ 10b Kancelář strany] RV 9/2020 (1)a,b)
rules:or [15.07.2020 13:07] (aktuální)
lucie.spacilova [§ 31 Osvědčení]
Řádek 442: Řádek 442:
 (2) Osvědčení obsahuje aspoň identifikaci zástupce, rozsah zástupčího oprávnění,​ jméno osoby, která osvědčení vystavila, a potvrzení o poučení o vnitřních předpisech. (2) Osvědčení obsahuje aspoň identifikaci zástupce, rozsah zástupčího oprávnění,​ jméno osoby, která osvědčení vystavila, a potvrzení o poučení o vnitřních předpisech.
  
-(3) Osvědčení vystavuje vedoucí týmu a v případě potřeby vedoucí ​administrativního odboru ​nebo předseda strany.+(3) Osvědčení vystavuje vedoucí týmu a v případě potřeby vedoucí ​kanceláře ​nebo předseda strany.
  
 ====Závěrečná ustanovení==== ====Závěrečná ustanovení====
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.