• @ALL has read permissions
  • @jednatele has upload permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rules:jrrv [30.01.2020 15:53]
kristina.kubcova [§ 8 Rozhodující hlasování při usnášení]
rules:jrrv [03.06.2020 08:40] (aktuální)
martin.kucera [§ 5 Přístup na jednání] oprava chybného znění
Řádek 79: Řádek 79:
 (3) Vedoucím orgánu se pro účely řádu rozumí vedoucí celostátního odboru, garant programového bodu, předseda celostátní komise, předseda strany nebo jednatel. Za vedoucího orgánu může jednat jím ve věci pověřený člen orgánu. (3) Vedoucím orgánu se pro účely řádu rozumí vedoucí celostátního odboru, garant programového bodu, předseda celostátní komise, předseda strany nebo jednatel. Za vedoucího orgánu může jednat jím ve věci pověřený člen orgánu.
  
-(4) Účastnit uzavřeného jednání se smí členové republikového výboru, republikového předsednictva,​ kontrolní komise a osoby podle písmen ​f) až h) (resp. ​h) až j))odstavce (1). +(4) Účastnit uzavřeného jednání se smí členové republikového výboru, republikového předsednictva,​ kontrolní komise a osoby podle písmen h) až j) odstavce (1). 
  
 (5) Zápis z uzavřeného jednání se zveřejňuje nejpozději měsíc před koncem volebního období republikového výboru, v němž pominul důvod uzavření. O pominutí důvodu rozhoduje předsedající,​ přičemž toto rozhodnutí oznámí všem účastníkům jednání alespoň týden před zveřejněním. (5) Zápis z uzavřeného jednání se zveřejňuje nejpozději měsíc před koncem volebního období republikového výboru, v němž pominul důvod uzavření. O pominutí důvodu rozhoduje předsedající,​ přičemž toto rozhodnutí oznámí všem účastníkům jednání alespoň týden před zveřejněním.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.