• filip_hajny has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

rp:rp_43_2012 [31.12.2012 01:44] (aktuální)
Jakub Michalek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Řešení technické správy systémů strany ======
  
 +Republikové předsednictvo se dne 21. 12. 2012 usneslo takto:
 +>1. Republikové předsednictvo **ukládá** technickému odboru bezodkladně poskytnout nutnou součinnost vedoucímu technického odboru při opětovném zprovoznění všech technických systémů strany.
 +>2. Republikové předsednictvo **zakazuje** technickému odboru odebrat přístupová oprávnění k technické správě serveru Jiřímu Kadeřávkovi a Petru Stehlíkovi.
 +>3. Toto usnesení **účinkuje** okamžitě po schválení a provede ho technický odbor. Zákaz podle bodu 2 je dočasný a pozbude platnosti 2 měsíce od účinnosti tohoto usnesení, ledaže republikové předsednictvo určí jinak.<​html><​cite>​Pro návrh: Bartoš, Michálek, Matoušková,​ Ferjenčík,​ Kolaja.</​cite></​html>​
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.