• filip_hajny has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

rp:rp_26_2012 [08.10.2012 11:19]
Jakub Michalek vytvořeno
rp:rp_26_2012 [08.10.2012 11:19] (aktuální)
Jakub Michalek [Přijatá usnesení]
Řádek 2: Řádek 2:
  
 ===== Přijatá usnesení ===== ===== Přijatá usnesení =====
-  * Republikové předsednictvo se **připojuje** k návrhu administrativního odboru na +  * Republikové předsednictvo se **připojuje** k návrhu administrativního odboru na vyškrtnutí kandidáta Leoše Nohy. 
-vyškrtnutí kandidáta Leoše Nohy. +  * [[rules/​jdrrp|Jednací řád republikového předsednictva]] se **mění** následovně:​ V § 3 odst. 2 JdŘRP se slovo „Piratopedii“ nahrazuje slovy „webu (§ 6 StTO)“.
-  * Jednací řád republikového předsednictva se **mění** následovně:​ V § 3 odst. 2 +
-JdŘRP se slovo „Piratopedii“ nahrazuje slovy „webu (§ 6 StTO)“.+
  
 {{rp_26_2012.pdf|Zápis ze zasedání}} {{rp_26_2012.pdf|Zápis ze zasedání}}
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.