• filip_hajny has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rp:rp_21_2012 [19.11.2012 20:39]
Jakub Michalek
rp:rp_21_2012 [25.11.2012 13:47] (aktuální)
Jakub Michalek
Řádek 10: Řádek 10:
   .. **§2 Garanti programových bodů**   .. **§2 Garanti programových bodů**
   .. (1) Jednotlivé programové body připravují a rozpracovávají jejich garanti. Garant se v rozsahu svého programového bodu podílí na informování veřejnosti,​ odpovídá na odborné otázky jménem strany a řídí příslušné pracovní skupiny. V případě sporu s jiným garantem se garant řídí rozhodnutím celostátního fóra nebo republikového výboru a, není-li takového rozhodnutí,​ rozhodnutím republikového předsednictva.   .. (1) Jednotlivé programové body připravují a rozpracovávají jejich garanti. Garant se v rozsahu svého programového bodu podílí na informování veřejnosti,​ odpovídá na odborné otázky jménem strany a řídí příslušné pracovní skupiny. V případě sporu s jiným garantem se garant řídí rozhodnutím celostátního fóra nebo republikového výboru a, není-li takového rozhodnutí,​ rozhodnutím republikového předsednictva.
-  .. (2) Republikové předsednictvo zastupuje stranu ​navenek ​v otázkách programu jako celku, zejména se vyjadřuje k programovým bodům s ohledem na jejich vzájemnou souvislost, projednává spory mezi garanty, které se týkají programových bodů v jejich působnosti.+  .. (2) Republikové předsednictvo zastupuje stranu v otázkách programu jako celku, zejména se vyjadřuje k programovým bodům s ohledem na jejich vzájemnou souvislost, projednává spory mezi garanty, které se týkají programových bodů v jejich působnosti.
   -- §4 ZřKO se **vypouští**,​ nadpis "​Pravomoc"​ se **mění** na nadpis "​Pravomoc a působnost"​ a nadpis "​Působnost"​ se **vypouští**.   -- §4 ZřKO se **vypouští**,​ nadpis "​Pravomoc"​ se **mění** na nadpis "​Pravomoc a působnost"​ a nadpis "​Působnost"​ se **vypouští**.
   -- Do jednacího řádu se **vkládá** následující §33b:   -- Do jednacího řádu se **vkládá** následující §33b:
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.