• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rp:list:stara [31.03.2020 16:45]
vojtech.pikal odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-===== Stará spisovna ===== +
-^ [[:Spisova znacka]] ^ věc                        ^ adresát ​                             ^ vyřizuje ​                                        ^ +
-| RP 22/2013 | [[RP 22_2013]] | Nejvyšší státní zastupitelství | Jakub Michálek | +
-| RP 20/2013 | [[RP 20_2013]] | HARI PRODUCTION s. r. o. | Ivan Bartoš | +
-| RP 19/2013 | [[RP 19_2013]] | Celostátní fórum | Jakub Michálek | +
-| RP 18/2013 | [[RP 18_2013]] | Orgány veřejné moci | Jakub Michálek | +
-| RP 17/2013 | [[RP 17_2013]] | Pirate Parties International | Jakub Michálek | +
-| RP 16/2013 | [[RP 16_2013]] | Ministerstvo vnitra | Jakub Michálek | +
-| RP 15/2013 | [[RP 15_2013]] | finanční odbor | Jakub Michálek | +
-| RP 14/2013 | [[RP 14_2013]] | finanční odbor | Jakub Michálek | +
-| RP 13/2013 | [[RP 13_2013]] | Ministerstvo vnitra | Jakub Michálek | +
-| RP 12/2013 | [[RP 12_2013]] | Ministerstvo vnitra | Jakub Michálek | +
-| RP 11/2013 | [[RP 11_2013]] | Prezident republiky | Ivan Bartoš | +
-| RP 10/2013 | [[RP 10_2013]] | Ministerstvo financí | Jakub Michálek | +
-| RP 9/2013 | [[RP 9_2013]] | Pirátská komunita a média | Jakub Michálek | +
-| RP 8/2013 | [[RP 8_2013]] | technický odbor | Jakub Michálek | +
-| RP 7/2013 | [[RP 7_2013]] | celostátní fórum | Vít Konečný | +
-| RP 6/2013 | [[RP 6_2013]] | celostátní fórum | Marcel Kolaja | +
-| RP 5/2013 | [[RP 5_2013]] | Ministerstvo kultury | Jakub Michálek | +
-| RP 4/2013 | [[RP 4_2013]] | celostátní fórum | Mikuláš Ferjenčík | +
-| RP 3/2013 | [[RP 3_2013]] | celostátní fórum | Jakub Michálek | +
-| RP 2/2013 | [[RP 2_2013]] | ministerstvo kultury | Jakub Michálek |          +
-| RP 1/2013 | [[RP 01_2013]] | celostátní fórum | Vít Konečný |          +
-^                                                                  2012                                                                   ​^^^^ +
-| RP 44/2012 | [[RP 44_2012]] | finanční odbor | Marcel Kolaja |         +
-| RP 43/2012 | [[RP 43_2012]] | technický odbor | Jakub Michálek |         +
-| RP 42/2012 | [[RP 42_2012]] | administrativní odbor | Marcel Kolaja |         +
-| RP 41/2012 | [[RP 41_2012]] | celostátní fórum | Jakub Michálek |         +
-| RP 40/2012 | {{rp_40_2012_anonymizovano.pdf|Pověření Petrose Michailidise}} | úřady | Jakub Michálek |     +
-| RP 39/2012 | [[RP 39_2012]] | celostátní fórum | Ivan Bartoš |         +
-| RP 38/2012 | [[RP 38_2012]] | celostátní fórum | Jakub Michálek |         +
-| RP 37/2012 | [[RP 37_2012]] | SZ, KDU-ČSL | Ivan Bartoš |         +
-| RP 36/2012 | [[RP 36_2012]] | celostátní fórum | Jakub Michálek |         +
-| RP 35/2012 | [[RP 35_2012]] | celostátní fórum | Jakub Michálek |          +
-| RP 34/2012 | {{RP_34_2012.pdf|Připomínky k návrhu zákona o svobodném přístupu k informacím}} | Ministerstvo vnitra | Jakub Michálek |          +
-| RP 33/2012 | {{RP_33_2012.pdf|Odvolání proti usnesení o nařízení předběžného opatření ve prospěch společnosti LEGO}} | Městský soud v Praze | Jakub Michálek |          +
-| RP 32/2012 | [[RP_32_2012]] | Ministerstvo financí | Jakub Michálek |          +
-| RP 31/2012 | {{dopis_ct.pdf|Žádost o zjednání nápravy při informování o výsledcích voleb}} | Česká televize | Marcel Kolaja |         +
-| RP 30/2012 | [[RP 30_2012]] | celostátní fórum | Jakub Michálek |         +
-| RP 29/2012 | [[RP 29_2012]] | celostátní fórum | Jakub Michálek |         +
-| RP 28/2012 | {{RP_28_2012.pdf|Odvolání proti odmítnutí žádosti o informace}} | Česká televize | Jakub Michálek |         +
-| RP 27/2012 | [[RP 27_2012]] | Jihomoravský kraj | Marcel Kolaja |        +
-| RP 26/2012 | [[RP 26_2012]] | celostátní fórum | Jakub Michálek |         +
-| RP 25/2012 | [[RP 25_2012]] | celostátní fórum | Jakub Michálek |        +
-| RP 24/2012 | [[RP 24_2012]] | Finanční odbor | Mikuláš Ferjenčík |        +
-| RP 23/2012 | [[RP 23_2012]] | Soudy | Jakub Michálek |       +
-| RP 22/2012 | [[RP 22_2012]] | Lego Systems, advokátní kancelář Čermák | Jakub Michálek |       +
-| RP 21/2012 | [[RP 21_2012]] | celostátní fórum | Jakub Michálek |      +
-| RP 20/2012 | [[RP 20_2012]] | všechny organizační složky | Jakub Michálek |      +
-| RP 19/2012 | [[RP 19_2012]] | finanční odbor | Jakub Michálek |      +
-| RP 18/2012 | [[RP 18_2012]] | finanční odbor | Jakub Michálek |     +
-| RP 17/2012 | {{:​rp:​rp_17_2012.pdf|Žádost o informace}} | Česká televize | Jakub Michálek |  +
-| RP 16/2012 | [[RP 16_2012]] | orgány veřejné moci | Jakub Michálek, Ivan Bartoš | +
-| RP 15/2012 | {{rp_15_2012.pdf|Oznámení změny stanov a změny členů statutárního orgánu}} | Ministerstvo vnitra | Jakub Michálek |    +
-| RP 14/2012 | {{rp_14_2012.pdf|Plná moc volební manažerce koalice Michálek do senátu}} | Daniela Matějková | Jakub Michálek |    +
-| RP 13/2012 | [[RP 13_2012]] | krajské úřady | Ivan Bartoš |    +
-| RP 12/2012 | [[RP 12_2012]] | soudy | republikové předsednictvo |   +
-| RP 11/2012 | [[RP 11_2012]] | zahraniční odbor | republikové předsednictvo |   +
-| RP 10/2012 | [[RP 10_2012]] | celostátní fórum | republikové předsednictvo |  +
-| RP 9/2012 | {{:​rp:​rp_9_2012.pdf|Odvolání zmocněnce Moravskoslezský kraj}} | Moravskoslezský kraj | Jakub Michálek, Martin Brož |  +
-| RP 8/2012 | {{:​rp:​povereni_clenu_rp.pdf|Odvolání zmocněnce Královéhradecký kraj}} | Královéhradecký kraj | Jakub Michálek, Ivan Bartoš | +
-| RP 7/2012 | http://​smlouvy.pirati.cz/​smlouvy/​2012/​08/​01/​index.html | orgány veřejné moci | Jakub Michálek, Ivan Bartoš | +
-| RP 6/2012 | {{6_2012.pdf|Pověření Petra Vilety k jednání jménem Pirátů se správcem daně}} | Finanční úřad pro Prahu 6 | Jakub Michálek | +
-| RP 5/2012 | [[5_2012]] | Petr Vileta | Ivan Bartoš |  +
-| RP 4/2012 | [[4_2012]] ​ | Jiří Kadeřávek starší | Ivan Bartoš |  +
-| RP 3/2012 | [[3_2012]] | Dušan Dvořák, státní orgány | Ivan Bartoš |  +
-| RP 2/​2012 ​          | [[2_2012]] ​                | finanční odbor, zahraniční odbor     | Jakub Michálek ​                                  | +
-| RP 1/​2012 ​          | [[1_2012]] ​                | žádost o informace o ACTA            | Jakub Michálek ​                                  | +
-^                                                                  2011                                                                   ​^^^^ +
-| RP 7/​2011 ​          | [[7_2011]] ​                | technický odbor                      | Mikuláš Ferjenčík ​                               | +
-| RP 6/​2011 ​          | [[6_2011]] ​                | General Registry, s.r.o              | Ivan Bartoš, Jiří Kadeřávek ​                     | +
-| RP 5/​2011 ​          | [[5_2011]] ​                | ministerstvo vnitra ​                 | Ivan Bartoš, Jakub Michálek ​                     | +
-| RP 4/​2011 ​          | [[4_2011]] ​                | celostátní fórum ​                    | Ivan Bartoš, Jakub Michálek ​                     | +
-| RP 3/​2011 ​          | [[3_2011]] ​                ​| ​                                     |                                                  | +
-| RP 2/​2011 ​          | Zmocnění k senátním volbám | Městský úřad v Kladně ​               | Mikuláš Ferjenčík ​                               | +
-| RP 1/​2011 ​          | [[1_2011]] ​                | StartCom Certification Authority ​    | Jakub Michálek, Vít Hnilica ​                     | +
-^                                                                  2010                                                                   ​^^^^ +
-| RP 15/​2010 ​         | [[15_2010]] ​               | ministerstvo vnitra ​                 | Jakub Michálek ​                                  | +
-| RP 14/​2010 ​         | [[14_2010]] ​               | PPI                                  | Jakub Michálek, Ivan Bartoš ​                     | +
-| RP 13/​2010 ​         | [[13_2010]] ​               | PPI                                  | Jakub Michálek ​                                  | +
-| RP 12/​2010 ​         | [[12_2010]] ​               | administrativní odbor                | Jakub Michálek ​                                  | +
-| RP 11/​2010 ​         | [[11_2010]] ​               | republikové předsednictvo ​           | Jakub Michálek ​                                  | +
-| RP 10/​2010 ​         | [[10_2010]] ​               | ministerstvo vnitra ​                 | Jakub Michálek ​                                  | +
-| RP 9/​2010 ​          | [[9_2010]] ​                | ministerstvo vnitra ​                 | Jakub Michálek ​                                  | +
-| RP 8/​2010 ​          | [[8_2010]] ​                | městská část Praha 11                | Jakub Michálek ​                                  | +
-| RP 7/​2010 ​          | [[7_2010]] ​                | republikový výbor ​                   | Ivan Bartoš, Jiří Kadeřávek sen., Jakub Michálek | +
-| RP 6/​2010 ​          | [[6_2010]] ​                | republikový výbor ​                   | Ivan Bartoš, Mikuláš Ferjenčík,​ Jakub Michálek ​  | +
-| RP 5/​2010 ​          | [[5_2010]] ​                | celostátní fórum ​                    | Ivan Bartoš, Jakub Michálek ​                     | +
-| RP 4/​2010 ​          | [[4_2010]] ​                | ministerstvo vnitra ​                 | Ivan Bartoš, Jakub Michálek ​                     | +
-| RP 3/​2010 ​          | [[3_2010]] ​                | úřady a právnické osoby              | Ivan Bartoš, Jakub Michálek ​                     | +
-| RP 2/​2010 ​          | [[2_2010]] ​                | svaz českých knihkupců a nakladatelů | Mikuláš Ferjenčík,​ Ondřej Profant ​               | +
-| RP 1/​2010 ​          | [[1_2010]] ​                | ministerstvo vnitra ​                 | Ivan Bartoš, Jakub Michálek ​                     | +
-^                                                                  2009                                                                   ​^^^^ +
-| RP 1/​2009 ​          | [[1_2009]] ​                | ministerstvo vnitra ​                 | Ivan Bartoš, Jakub Michálek ​                     |+
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.