• filip_hajny has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rp:7_2010 [24.06.2010 16:30]
Jakub Michalek
rp:7_2010 [24.06.2010 16:41] (aktuální)
Jakub Michalek
Řádek 49: Řádek 49:
  
 == §6 Závěrečná ustanovení == == §6 Závěrečná ustanovení ==
-(1) Změna této dohody se připouští ve formě písemných číslovaných dodatků; za majitelku je podepisuje předseda strany nebo pověřený místopředseda. ​+(1) Dohoda se podepisuje ve dvou vyhotoveních,​ z nichž každá strana obdrží po jednom. ​Změna této dohody se připouští ve formě písemných číslovaných dodatků; za majitelku je podepisuje předseda strany nebo pověřený místopředseda. ​
  
 (2) Tato dohoda zároveň účinkuje jako dohoda o plné moci, kterou majitelka zmocňuje správce k jednání jejím jménem v rozsahu shora uvedeném, přičemž strany si sjednaly, že správce je oprávněn udělit plnou moc třetí osobě v rozsahu zmocnění podle této dohody (vedlejší dispozice), pokud celková peněžní hodnota úkonu třetí osoby nepřesáhne 50000 Kč.  (2) Tato dohoda zároveň účinkuje jako dohoda o plné moci, kterou majitelka zmocňuje správce k jednání jejím jménem v rozsahu shora uvedeném, přičemž strany si sjednaly, že správce je oprávněn udělit plnou moc třetí osobě v rozsahu zmocnění podle této dohody (vedlejší dispozice), pokud celková peněžní hodnota úkonu třetí osoby nepřesáhne 50000 Kč. 
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.