• filip_hajny has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rp:5_2011 [13.07.2011 15:05]
Jakub Michalek
rp:5_2011 [13.07.2011 15:12] (aktuální)
Jakub Michalek
Řádek 32: Řádek 32:
 **Přílohy** **Přílohy**
   * [[cf:​5/​2011|Usnesení a zápis z jednání, kde byly změněny stanovy]]   * [[cf:​5/​2011|Usnesení a zápis z jednání, kde byly změněny stanovy]]
-  * [[rules:st|Úplné znění stanov]]+  * [[law:navrhy:​st_cf2011|Úplné znění stanov]]
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.