• filip_hajny has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rp:3_2011 [29.05.2011 13:42]
Jakub Michalek
rp:3_2011 [29.05.2011 13:42] (aktuální)
Jakub Michalek
Řádek 5: Řádek 5:
 Česká pirátská strana uhradí soudní poplatek za podání dvou správních žalob souvisejících s projektem PirateLeaks proti rozhodnutí ministerstva financí o odepření informace o činnosti České konsolidační agentury a proti rozhodnutí Nejvyššího kontrolního úřadu o odepření informace o zápise ze zasedání kolegia NKÚ a rozhodnutí kárné komory NKÚ v rozsahu, ve kterém žalobci nebude přiznána náhrada nákladů. ​ Česká pirátská strana uhradí soudní poplatek za podání dvou správních žalob souvisejících s projektem PirateLeaks proti rozhodnutí ministerstva financí o odepření informace o činnosti České konsolidační agentury a proti rozhodnutí Nejvyššího kontrolního úřadu o odepření informace o zápise ze zasedání kolegia NKÚ a rozhodnutí kárné komory NKÚ v rozsahu, ve kterém žalobci nebude přiznána náhrada nákladů. ​
  
-28. května 2011 +V Praze 28. května 2011Ivan Bartoš, Mikuláš Ferjenčík,​ Martin Brož
- +
-Ivan Bartoš, Mikuláš Ferjenčík,​ Martin Brož+
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.