• filip_hajny has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

rp:3_2010 [13.04.2010 13:54]
Jakub Michalek vytvořeno
rp:3_2010 [13.04.2010 13:54] (aktuální)
Jakub Michalek
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Plná moc ke sjednávání záborů ====== ====== Plná moc ke sjednávání záborů ======
 {{:​rp:​plna_moc_zabory.pdf|Dopis v pdf.}} {{:​rp:​plna_moc_zabory.pdf|Dopis v pdf.}}
 +
 Zmocnitelka Česká pirátská strana, sídlem Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6, IČ 713 39 698, politická strana podle zákona č. 424/1991 Sb. registrovaná u Ministerstva vnitra České republiky pod číslem MV-39553-11/​VS-2009,​ \\ Zmocnitelka Česká pirátská strana, sídlem Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6, IČ 713 39 698, politická strana podle zákona č. 424/1991 Sb. registrovaná u Ministerstva vnitra České republiky pod číslem MV-39553-11/​VS-2009,​ \\
 zastoupená podle čl. 14 odst. 1 stanov České pirátské strany předsedou strany PhDr. Ivanem Bartošem, narozeným 20. 3. 1980 trvale bytem U Botiče 1390/3, 140 00 Praha 4, zastoupená podle čl. 14 odst. 1 stanov České pirátské strany předsedou strany PhDr. Ivanem Bartošem, narozeným 20. 3. 1980 trvale bytem U Botiče 1390/3, 140 00 Praha 4,
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.