• filip_hajny has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

rp:13_2010 [17.10.2010 12:02]
Jakub Michalek vytvořeno
rp:13_2010 [17.10.2010 12:03] (aktuální)
Jakub Michalek
Řádek 2: Řádek 2:
  
 Předsednictvo České pirátské strany uděluje podle §17 pravidel hospodaření České pirátské strany nevýhradní licenci CC-BY-SA k užití tiskových zpráv České pirátské strany ve prospěch kteréhokoliv člena Pirate Parties International (Pirátská Internacionála) v původní i odvozené podobě, a to i bez uvedení jména autora. Předsednictvo České pirátské strany uděluje podle §17 pravidel hospodaření České pirátské strany nevýhradní licenci CC-BY-SA k užití tiskových zpráv České pirátské strany ve prospěch kteréhokoliv člena Pirate Parties International (Pirátská Internacionála) v původní i odvozené podobě, a to i bez uvedení jména autora.
 +
 +Schválili: Šoukal, Ferjenčík,​ Vašíček, Romancová
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.