• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rk:zmena_stanov [14.06.2018 08:42]
Milus.Kotisova [Nález 3 (Stanovy)]
rk:zmena_stanov [14.06.2018 08:45] (aktuální)
Milus.Kotisova [Nález 5 (Rozhodčí řád - role zpravodaje)]
Řádek 31: Řádek 31:
 Neměly by ve stanovách být nakonec orgány a organizační jednotky?: Organizační řád v §20 a násl. reguluje oblastní a místní sdružení. Ale kde ve stanovách je k tomuto RV zmocněno? A je to správné, že tak zásadní věc, jako způsob vzniku samosprávných organizačních jednotek, řeší předpis pod stanovami? Kostrbatě to čtu jen v čl. 17 odst. 1. A proč stanovy jednoduše neřeknou - máme 14 krajských sdružení, která samosprávně  působí na území jednotlivých krajů a která mají pravomoc zakládat a rušit samosprávná místní sdružení? ​ Neměly by ve stanovách být nakonec orgány a organizační jednotky?: Organizační řád v §20 a násl. reguluje oblastní a místní sdružení. Ale kde ve stanovách je k tomuto RV zmocněno? A je to správné, že tak zásadní věc, jako způsob vzniku samosprávných organizačních jednotek, řeší předpis pod stanovami? Kostrbatě to čtu jen v čl. 17 odst. 1. A proč stanovy jednoduše neřeknou - máme 14 krajských sdružení, která samosprávně  působí na území jednotlivých krajů a která mají pravomoc zakládat a rušit samosprávná místní sdružení? ​
  
-====== Nález ​(Rozhodčí řád - role zpravodaje) ======+====== Nález ​(Rozhodčí řád - role zpravodaje) ======
 Na námět předběžné otázky upřesnit pravomoci zpravodaje vzhledem ke komisi: https://​redmine.pirati.cz/​issues/​7734 Na námět předběžné otázky upřesnit pravomoci zpravodaje vzhledem ke komisi: https://​redmine.pirati.cz/​issues/​7734
 +
 +====== Nález 6 (PRaH - schvalování záměrů nad 100 000) ======
 +Je třeba upřesnit předpisy: ​
 +https://​redmine.pirati.cz/​issues/​11000
 +
 +K předpisu samotnému, ano, je tu matoucí hlavně odkaz na rozpočtová pravidla, kde ta matice schvalování neodpovídá přesně (v rozpočtových pravidlech vidíme trojici rozpočtovou jednotku, předkladatele a schvalující orgán) a 3 stupně, tady v PraH už jen dvojici tým/​rozpočtová jednotka a předsednictvo/​schvalující orgán a 2 prahové hodnoty pro záměry. Osobně bych to navrhovala třeba někdy v budoucnu přeformulovat takto:
 +
 +§ 11 Schvalování záměru
 +
 +(1) Příslušný tým schválí svůj záměr.
 +(2) Hospodář týmu musí před tím, než učiní jakékoli kroky k naplnění tohoto záměru, jimiž by vznikl pro tým závazek, věrohodně zajistit souhlas jiných týmů, pokud celkové náklady záměru mají přesáhnout prahovou hodnotu:
 +(a) 10 000 Kč v případě místních sdružení. Tehdy je záměr podmíněn souhlasem příslušného předsednictva.
 +(b) 100 000 Kč. Tehdy je záměr podmíněn souhlasem příslušného schvalujícího orgánu.
 +
 +současné znění:
 +
 +https://​wiki.pirati.cz/​rules/​prah
  
 ---- ----
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rk/zmena_stanov.1528965776.txt.gz · Poslední úprava: 14.06.2018 08:42 autor: Milus.Kotisova