• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rk:zmena_stanov [09.06.2013 18:31]
Lukas Barton
rk:zmena_stanov [14.06.2018 08:45]
Milus.Kotisova [Nález 5 (Rozhodčí řád - role zpravodaje)]
Řádek 1: Řádek 1:
-======Návrhy na změnu stanov======+======Návrhy na změnu stanov ​2018======
  
-====Rozhodčí komise: Vyloučení krajským sdružením=====+**Typ 1:** uhlazení, čištění,​ krácení, prosvětlování předpisů, vylepšení formulace (v tomto případě se nejedná o změnu obsahu) \\ 
 +**Typ 2:** změna, úprava, zlepšení, přidání, ubrání, jehož výsledkem je obsahová změna předpisu\\ 
 + 
 +Návrhy RK bude shromažďovat po dobu 1 roku a pak nechá hromadně odhlasovat změny typu 1 a jednotlivě změny typu 2. 
 + 
 + 
 +====== Nález 1 (Stanovy) ====== 
 +čl. 3 odst. (4) 
 +U předběžné otázky: https://​redmine.pirati.cz/​issues/​11267 
 +se ukazuje, že formulace ohledně hostujícího člena je velmi zavádějící a nejasná. Je třeba upravit. 
 + 
 +Varianta 2: hostování úplně vyškrtnout (usnadnění administrativy) 
 + 
 +====== Nález 2 (Stanovy) ====== 
 +//Čl. 11 Komise \\ 
 +(6) Komise se řídí statutem, který schvaluje republikový výbor. \\ 
 +Čl. 12 Odbory \\ 
 +(3) Odbor se řídí statutem, který schvaluje republikový výbor.// ​ \\ 
 + 
 +**Problém:​** mnohoslovnost/​redundance,​ stejná věta v podstatě na třech místech. ​ \\ 
 +**Změna/​nové znění**: věty smazat, znění v článku Čl. 9 Republikový výbor dostatečné \\ 
 +**Podpora dobrou praxí**: zavést úvodní školení nových členů komisí (seznámení se závaznými Statutem z RV, jednacím řádem apod.)\\ 
 +**Jurimetrika**:​ zkrácení a úspora 127 znaků.  
 + 
 +====== Nález 3 (Stanovy, Organizační řád) ====== 
 +Proč stanovy jednoduše v čl. 5 neuvádí, že se orgány strany řídí  Organizačním řádem schváleným RV? 
 + 
 +====== Nález 4 (Stanovy) ====== 
 +Neměly by ve stanovách být nakonec orgány a organizační jednotky?: Organizační řád v §20 a násl. reguluje oblastní a místní sdružení. Ale kde ve stanovách je k tomuto RV zmocněno? A je to správné, že tak zásadní věc, jako způsob vzniku samosprávných organizačních jednotek, řeší předpis pod stanovami? Kostrbatě to čtu jen v čl. 17 odst. 1. A proč stanovy jednoduše neřeknou - máme 14 krajských sdružení, která samosprávně  působí na území jednotlivých krajů a která mají pravomoc zakládat a rušit samosprávná místní sdružení?  
 + 
 +====== Nález 5 (Rozhodčí řád - role zpravodaje) ====== 
 +Na námět předběžné otázky upřesnit pravomoci zpravodaje vzhledem ke komisi: https://​redmine.pirati.cz/​issues/​7734 
 + 
 +====== Nález 6 (PRaH - schvalování záměrů nad 100 000) ====== 
 +Je třeba upřesnit předpisy:  
 +https://​redmine.pirati.cz/​issues/​11000 
 + 
 +K předpisu samotnému, ano, je tu matoucí hlavně odkaz na rozpočtová pravidla, kde ta matice schvalování neodpovídá přesně (v rozpočtových pravidlech vidíme trojici rozpočtovou jednotku, předkladatele a schvalující orgán) a 3 stupně, tady v PraH už jen dvojici tým/​rozpočtová jednotka a předsednictvo/​schvalující orgán a 2 prahové hodnoty pro záměry. Osobně bych to navrhovala třeba někdy v budoucnu přeformulovat takto: 
 + 
 +§ 11 Schvalování záměru 
 + 
 +(1) Příslušný tým schválí svůj záměr. 
 +(2) Hospodář týmu musí před tím, než učiní jakékoli kroky k naplnění tohoto záměru, jimiž by vznikl pro tým závazek, věrohodně zajistit souhlas jiných týmů, pokud celkové náklady záměru mají přesáhnout prahovou hodnotu: 
 +(a) 10 000 Kč v případě místních sdružení. Tehdy je záměr podmíněn souhlasem příslušného předsednictva. 
 +(b) 100 000 Kč. Tehdy je záměr podmíněn souhlasem příslušného schvalujícího orgánu. 
 + 
 +současné znění: 
 + 
 +https://​wiki.pirati.cz/​rules/​prah 
 + 
 +---- 
 + 
 +====ARCHIV 2013: Rozhodčí komise: Vyloučení krajským sdružením=====
 === Původní návrh === === Původní návrh ===
 Rozhodčí komise navrhuje následující úpravu stanov, přidání bodu e) do čl. 3 a odstavce 5 o zániku členství. Návrh narovnává výraznou asymetrii mezi právy krajského sdružení při přijímání a vyloučení člena. Rozhodčí komise navrhuje následující úpravu stanov, přidání bodu e) do čl. 3 a odstavce 5 o zániku členství. Návrh narovnává výraznou asymetrii mezi právy krajského sdružení při přijímání a vyloučení člena.
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rk/zmena_stanov.txt · Poslední úprava: 14.06.2018 08:45 autor: Milus.Kotisova