• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
rk:zmena_stanov [29.08.2010 21:17]
Jakub Michalek
rk:zmena_stanov [14.06.2018 08:43]
Milus.Kotisova [Nález 3 (Rozhodčí řád - role zpravodaje)]
Řádek 1: Řádek 1:
-======Návrhy na změnu stanov====== +======Návrhy na změnu stanov ​2018======
-Návrhy na změnu [[rules:​st|stanov]] shromažďuje [[rk:​|rozhodčí komise]].+
  
-===== Podané návrhy ===== +**Typ 1:** uhlazení, čištění, krácení, prosvětlování ​edpisů, vylepšení formulace (v tomto případě se nejedná o změnu obsahu) \\ 
-Návrhykteré byly doručeny rozhodčí komisi a ta je ipravuje pro další zasedání celostátního fóra.+**Typ 2:** změna, úprava, zlepšení, přidání, ubrání, jehož výsledkem je obsahová změna předpisu\\
  
-===== Zamítnuté návrhy ===== +Návrhy RK bude shromažďovat ​po dobu roku a pak nechá hromadně odhlasovat změny typu 1 a jednotlivě změny typu 2.
-Tyto návrhy byly zamítnuty a nelze o nich tedy po dobu nejméně půl roku vůbec jednat.+
  
-===== Stažené návrhy ===== 
-Tyto návrhy předkladatelé stáhli a na tomto místě slouží pro inspiraci a odkazy. 
  
-====Rozhodčí komise: Vyloučení krajským sdružením=====+====== Nález 1 (Stanovy) ====== 
 +čl. 3 odst. (4) 
 +U předběžné otázky: https://​redmine.pirati.cz/​issues/​11267 
 +se ukazuje, že formulace ohledně hostujícího člena je velmi zavádějící a nejasná. Je třeba upravit. 
 + 
 +Varianta 2: hostování úplně vyškrtnout (usnadnění administrativy) 
 + 
 +====== Nález 2 (Stanovy) ====== 
 +//Čl. 11 Komise \\ 
 +(6) Komise se řídí statutem, který schvaluje republikový výbor. \\ 
 +Čl. 12 Odbory \\ 
 +(3) Odbor se řídí statutem, který schvaluje republikový výbor.// ​ \\ 
 + 
 +**Problém:​** mnohoslovnost/​redundance,​ stejná věta v podstatě na třech místech. ​ \\ 
 +**Změna/​nové znění**: věty smazat, znění v článku Čl. 9 Republikový výbor dostatečné \\ 
 +**Podpora dobrou praxí**: zavést úvodní školení nových členů komisí (seznámení se závaznými Statutem z RV, jednacím řádem apod.)\\ 
 +**Jurimetrika**:​ zkrácení a úspora 127 znaků.  
 + 
 +====== Nález 3 (Stanovy, Organizační řád) ====== 
 +Proč stanovy jednoduše v čl. 5 neuvádí, že se orgány strany řídí  Organizačním řádem schváleným RV? 
 + 
 +====== Nález 4 (Stanovy) ====== 
 +Neměly by ve stanovách být nakonec orgány a organizační jednotky?: Organizační řád v §20 a násl. reguluje oblastní a místní sdružení. Ale kde ve stanovách je k tomuto RV zmocněno? A je to správné, že tak zásadní věc, jako způsob vzniku samosprávných organizačních jednotek, řeší předpis pod stanovami? Kostrbatě to čtu jen v čl. 17 odst. 1. A proč stanovy jednoduše neřeknou - máme 14 krajských sdružení, která samosprávně  působí na území jednotlivých krajů a která mají pravomoc zakládat a rušit samosprávná místní sdružení?  
 + 
 +====== Nález 5 (Rozhodčí řád - role zpravodaje) ====== 
 +Na námět předběžné otázky upřesnit pravomoci zpravodaje vzhledem ke komisi: https://​redmine.pirati.cz/​issues/​7734 
 + 
 +---- 
 + 
 +====ARCHIV 2013: Rozhodčí komise: Vyloučení krajským sdružením=====
 === Původní návrh === === Původní návrh ===
 Rozhodčí komise navrhuje následující úpravu stanov, přidání bodu e) do čl. 3 a odstavce 5 o zániku členství. Návrh narovnává výraznou asymetrii mezi právy krajského sdružení při přijímání a vyloučení člena. Rozhodčí komise navrhuje následující úpravu stanov, přidání bodu e) do čl. 3 a odstavce 5 o zániku členství. Návrh narovnává výraznou asymetrii mezi právy krajského sdružení při přijímání a vyloučení člena.
Řádek 38: Řádek 63:
   * Čl. 12(4) St zní nově: Vedoucí odboru, **a oprávněné osoby v případě odboru mediálního**,​ musí být členem strany a rozhodují o všech záležitostech odboru.   * Čl. 12(4) St zní nově: Vedoucí odboru, **a oprávněné osoby v případě odboru mediálního**,​ musí být členem strany a rozhodují o všech záležitostech odboru.
   * Čl. 12(5) St zní nově: Vedoucí odboru, **a oprávněné osoby v případě odboru mediálního**,​ smí jmenovat další členy odboru a pověřovat je výkonem funkcí odboru; republikový výbor má přitom právo veta.   * Čl. 12(5) St zní nově: Vedoucí odboru, **a oprávněné osoby v případě odboru mediálního**,​ smí jmenovat další členy odboru a pověřovat je výkonem funkcí odboru; republikový výbor má přitom právo veta.
 +
 +====Marcel Kolaja: Reorganizace RV====
 +
 +  * Nové znění čl. 6, bodu (10):
 +(10) Každý člen může zastávat nejvýše
 +a) jednu funkci vedoucího odboru, v republikovém výboru, republikovém předsednictvu,​ kontrolní komisi nebo rozhodčí komisi,
 +b) jednu funkci předsedy krajského sdružení, v republikovém předsednictvu,​ kontrolní komisi nebo rozhodčí komisi,
 +c) jednu funkci předsedy nebo místopředsedy komise nebo vedoucího odboru,
 +d) celkem dvě volené funkce v komisích a odborech.
 +
 +  * Nové znění čl. 9, bodu (2):
 +(2) Republikový výbor se skládá dvaceti členů volených celostátním fórem.
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rk/zmena_stanov.txt · Poslední úprava: 14.06.2018 08:45 autor: Milus.Kotisova