• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Vysočinský poslanec za Piráty: Skvělé druhé místo v kraji ve volbách je jen začátek

Vysočina, Praha, 26. listopadu 2017 – Vysočinské voliče a Piráty bude po následující čtyři roky v poslanecké sněmovně zastupovat jednička pirátské kandidátky a předseda krajského sdružení Jan Pošvář. Ten se ujme dvou programových priorit Pirátů – zrušení podpory biopaliv a zjednodušení zdanění – a bude je prosazovat mimo jiné i v zemědělském a rozpočtovém výboru.

To, co se začátkem roku zdálo jako utopie, se nakonec podařilo. Česká pirátská strana na Vysočině uspěla ve volbách do poslanecké sněmovny nad očekávání, když mezi kandidujícími stranami získala druhé místo se ziskem 9,92 % hlasů a vysloužila si tím jeden mandát ve sněmovně.

Úspěch Pirátů na Vysočině je o to větší, že v krajských volbách 2016, Česká pirátská strana dostala necelá 2 % hlasů. Svůj výsledek více než zpětinásobila. Ve třech okresech Piráti překonali 10 % a vyhráli volby na místech, která se ještě před rokem rozhodně za baštu Pirátů označit nemohla. Namátkou Piráti vyhráli v Kostelní Myslové s výsledkem 42,85 %, v Olší s 36,95 % nebo v Krátké Vsi s 31,70 %. Za zmínku stojí také úspěchy ve velkých městěch – v Havlíčkově Brodu, Chotěboři, Batelově, Pelhřimově nebo Třebíči.

Jan Pošvář má nyní za sebou tři týdny přivykání novému prostředí a na novou roli. Zabydluje se ve své poslanecké kanceláři č. 154. Vybral si svůj dočasný asistentský tým. Absolvoval řadu školení – o jednacím řádu sněmovny, mezinárodní politice, možnostech ovlivnění politiky EU aj. Odpovídá na první gratulace a dopisy voličů. Chystá se podat majetkové přiznání. Ale co je zatím nejdůležitější, zvolil si výbory, kde bude urputně hájit pirátský program: rozpočtový a zemědělský. Ujal se například programové priority „Daně, které každý pochopí“. Dále je členem volební komise a v rámci poslaneckého klubu je zodpovědný za komunikaci s veřejností.

Poslanec Pošvář vysvětluje, proč se ujal právě zmíněných dvou bodů: „Otázka zdravé půdy a vody, kvalitních potravin a rozmanitosti zemědělské činnosti je pro mě velmi důležitá. Konec konců žiji v kraji s významným poměrem zemědělského podnikání. Jednou z našich priorit pro toto volební období je zrušit škodlivou podporu biopaliv. A pokud jde o finance, český systém zdanění si rozhodně zaslouží zjednodušit. Chci pro to udělat maximum.“.

Jakmile se podaří ustavit sněmovnu, je čas pustit se do práce na plné obrátky.

Co chtějí Piráti prosadit právě v zemědělství:

 • Změnit strukturu zemědělských dotací, aby z nich méně těžily gigantické agrární firmy a naopak dotace více pomáhaly lokálním zemědělcům a zvyšovaly kvalitu potravin.
 • Podpořit tzn. drobné farmy a začínající zemědělce, rodinné farmy, malá družstva a komunitou podporované zemědělství (např. volným prodejem v malém).
 • Zjednodušit a zastropovat systém dotací: Snížit dotace velkým firmám a zvýšit je drobným farmářům. Zveřejnit kompletní data.
 • Piráti preferují rozvoj zemědělství s pestrými osevními postupy a chovem zvířat volně v přírodě. Chtějí zajistit udržování druhové mnohotvárnosti i uplatnění pracovních postupů šetrných k přírodě.
 • Zajistit kvalitní monitoring půd ohrožených erozí: Firmám, které půdu znehodnocují, odebrat dotace.
 • Zrušit dotace na řepku a jiná „bio“ paliva: Změnit dnešní systém podpory, která je neekologická a vybízí farmáře k poškozování půdy.
 • Zvýšit poplatky za vynětí polí a luk z půdního fondu.
 • Podpořit lepší dostupnost zdravých, kvalitních a nejlépe lokálních potravin: Zkrátit distribuční řetězce, budovat bližší vztahy zemědělců a spotřebitelů.
 • Zajistit odbyt pro čerstvé lokální potraviny: V jídelnách, které provozuje stát, upřednostnit sezónní místní produkci a zdravé stravování.
 • Ochránit zahrádkářské osady před tlakem developerů.

Další zdroje:
https://www.pirati.cz/program/psp2017/zemedelstvi/
https://www.facebook.com/Jan-Po%C5%A1v%C3%A1%C5%99-1752384171733069/

Kontakt:
Jan Pošvář, poslanec a krajský předseda Pirátů – Vysočina, jan.posvar@pirati.cz, 773 111 185
Miluš Kotišová, asistentka poslance, milus.kotisova@pirati.cz, 778 111 455
Michaela Vodová, krajská koordinátorka, michaela.vodova@pirati.cz, 602 276 233

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.