• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Díky Pirátům bude kavárna Vrátka dál zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. EET ji neohrozí.

17. března 2017, Třebíč.

Piráti podpořili třebíčský spolek Vrátka zaměstnávající spoluobčany se zdravotním postižením. Kavárna na hranici rentability bohužel nezískala od finančního úřadu výjimku a musela zavést evidenci EET, která si vyžádala jednorázový výdaj ohrožující samu její existenci. Proto krajské sdružení Pirátů na Vysočině pořídilo pro kavárnu EET pokladnu a telefon v hodnotě 12 tisíc korun.

Proplatit životně důležité vybavení pro kavárnu v rámci svého participativního rozpočtování navrhli Piráti z krajského sdružení Vysočina. Výsledek hlasování členů tak podpořil zachování pracovních míst pro několik lidí, kteří se na běžném trhu jen obtížně uplatní.

Spolek Vrátka vzdělává a zaměstnává osoby se zdravotním postižením už několik let, čímž napomáhá jejich plnohodnotnému zapojení do běžného života. V rámci své činnosti provozuje kavárnu, pekárnu a krámek a zaměstnává přibližně 40 osob se zdravotním postižením. Kavárna je samozřejmě plně bezbariérová a podávané zákusky si pečou sami.

„Elektronická evidence tržeb má bohužel ničivý dopad nejen na drobné provozovatele, ale i na projekty, jakými je kavárna Vrátka. Dát osobám se zdravotním postižením možnost pracovat je zásadním krokem z hlediska jejich začlenění do běžného života. Kavárna Vrátka nejen zajišťuje pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením, ale přispívá ke kulturnímu a společenskému rozvoji Třebíčska. Doufám, že podobných projektů bude přibývat,“ okomentovala rozhodnutí sociální pracovnice a Pirátka z Vysočiny Michaela Vodová.

Participativní rozpočtování je součástí rozpočtu Pirátské strany už od roku 2014. Několikrát ročně tak na Internetu probíhá hlasování o veřejně prospěšných návrzích členů. Svůj návrh může podat každý člen. Hlasování rozhoduje nejen o tom, jaké projekty získají podporu Pirátů, ale i o částce, kterou získají. Pirátská strana tímto způsobem přerozdělila v obou ročnících 570 tisíc korun a podpořila tak třeba přestavbu černé skládky na víceúčelovou trať, festivaly svobodných filmů a hudby nebo projekt Internetu pro seniory.

Odkazy

Kontakty

Jan Pošvář, řešitel návrhu a předseda KS Vysočina, jan.posvar@pirati.cz
Mgr. Michaela Vodová, místopředsedkyně KS Vysočina, michaela.vodova@pirati.cz, 770 113 639
Bc.Irena Rybníčková, předsedkyně Vrátka, z.s., rybnickova.irena@vratka.cz, 737 565 011

Autorem fotografie je HOnza Svoboda.
Zleva Michaela Vodová s dcerou, Jan Pošvář, pracovnice kavárny Lucka a Irena Rybníčková.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.